Apuvälinekartoitukset

Kuvassa on yläpuolelta katsottuna pieni pistenäyttö, joka on yhdistettynä matkapuhelimeen langattomasti. Sen vieressä on tähän yhdistetty näppäinpuhelin. Pistenäytöllä ohjataan puhelimen toimintoja ja luetaan mitä näytöllä näkyy. Matkapuhelimen muutama painike on merkittynä kohotarroilla käytön helpottamiseksi.

Apuvälinekartoituksessa arvioidaan henkilön mahdollisuuksia käyttää tietokonetta – ja matkapuhelinta henkilökohtaisena tiedonsaannin ja viestinnän apuvälineenä. Kartoitus sisältää eri apuvälineiden ja muiden mahdollisten lisälaitteiden tarvearvion sekä apuvälineiden käytön kokeilun. Kuurosokeiden Toimintakeskus toteuttaa lisäksi tietokoneen – ja matkapuhelimen ja niihin liittyvien apuvälineiden käytön opetusta.

Matkapuhelimen apuvälinekartoitus on tarkoitettu henkilöille, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta matkapuhelimen käytöstä apuvälineohjelmien tai induktiosilmukan kanssa.

Tietokoneen käytönopetus on suunnattu henkilölle, joka on saanut uuden tietokoneen tai siihen uuden apuvälineohjelman. Se sopii myös niille, joilla on jo tietokone ja apuvälineitä, mutta ohjelmien tai käyttöjärjestelmän versio vaihtuu. Opetus käy myös henkilöille, joiden näössä tai kuulossa tapahtuu muutoksia ja näistä johtuen tulee muutoksia tietokoneen ja apuvälineen käyttötapaan.