ICT-koulutuspalvelut

ICT-ryhmäkoulutuksessa apukouluttaja ohjaa oppilasta kehon kautta.

Kuurosokean henkilön tietokoneen käyttäminen perustuu usein apuvälineen avulla ruudun lukemiseen. Kuurosokea henkilö voi käyttää tietokonetta suurentamalla näyttöä riittävästi suurennusohjelmalla tai kuuntelemalla ruudulta välittyvää tietoa puhesyntetisaattorin avulla tai lukien sormilla pistenäytöltä pisteitä eli braille -kirjoitusta. Apuvälineen hallinta on keskeinen avain tietokoneen välittämän tiedon saamiseen.

ICT-koulutuspalvelut tarjoavat vuosittain maksutonta tietojenkäsittelykoulutusta aikuisille kuurosokeille tietokonetta käyttäville henkilöille. Ryhmämuotoisesti toteutettava koulutus pyrkii opetustilanteessa huomioimaan kuulo- ja näkövamman asettamat rajoitukset. Koulutustilanteen lähtökohdat ovat apuvälineavusteinen koulutussisältö ja -materiaali, mukautettu etenemisvauhti ja sujuva kommunikaatio tulkkaus- ynnä muut järjestelyt.

Ryhmäkoulutus

ICT-ryhmäkoulutustilanteessa pääkouluttaja vetää opetusta ja apukouluttaja tukee oppilaita kehon kautta selän takaa.

Ryhmäkoulutuksessa otetaan huomioon myös kuurosokeiden kielelliset seikat, vuosittain ryhmäkoulutusta on erikseen tarjolla viittomakielisille ja puheella kommunikoiville henkilöille. Koulutusviikot järjestetään Kuurosokeiden Toimintakeskuksessa Tampereella.

ICT-koulutuksen suunnittelu ja toteutus:

Anne Metsäpuro, ICT-kouluttaja
Maarit Patrikainen, ICT-kouluttaja

Ilmoittautumiset, tiedustelut ja toiveet osoitteeseen:

ict-koulutus(at)kuurosokeat.fi