ICT-koulutuspalvelut

Asiakas kuvattuna viivstosti takaa päin. Hän käyttää tietokonetta. Ohjaaja antaa asiakkaalle kehomerkin olkapäälle.

Kuurosokean henkilön tietokoneen käyttäminen perustuu usein apuvälineen avulla ruudun lukemiseen. Kuurosokea henkilö voi käyttää tietokonetta suurentamalla näyttöä riittävästi suurennusohjelmalla tai kuuntelemalla ruudulta välittyvää tietoa puhesyntetisaattorin avulla tai lukien sormilla pistenäytöltä pisteitä eli braille -kirjoitusta. Apuvälineen hallinta on keskeinen avain tietokoneen välittämän tiedon saamiseen.

ICT-koulutuspalvelut tarjoavat vuosittain maksutonta tietojenkäsittelykoulutusta aikuisille kuurosokeille tietokonetta käyttäville henkilöille. Ryhmämuotoisesti toteutettava koulutus pyrkii opetustilanteessa huomioimaan kuulo- ja näkövamman asettamat rajoitukset. Koulutustilanteen lähtökohdat ovat apuvälineavusteinen koulutussisältö ja -materiaali, mukautettu etenemisvauhti ja sujuva kommunikaatio tulkkaus- ynnä muut järjestelyt.

Ryhmäkoulutus

ICT-ryhmäkoulutustilanteessa pääkouluttaja vetää opetusta ja apukouluttaja tukee oppilaita kehon kautta selän takaa.

Ryhmäkoulutuksessa otetaan huomioon myös kuurosokeiden kielelliset seikat, vuosittain ryhmäkoulutusta on erikseen tarjolla viittomakielisille ja puheella kommunikoiville henkilöille. Koulutusviikot järjestetään Kuurosokeiden Toimintakeskuksessa Tampereella.

Etäkoulutus

Tarjoamme asiakkaillemme tietokoneen käyttöön ohjausta myös etäkoulutuksena. Etäkoulutuksen avulla asiakas voi opetella itselle tärkeitä asioita ja toimintoja omalla tietokoneellaan omassa kodissaan.

Etäkoulutus tapahtuu etähallintaohjelman avulla. Ohjelman kautta opettaja pystyy seuraamaan oppilaan näytön tapahtumia ja antamaan samalla ohjeita puheella. Viittomakieliset oppilaat voivat kokeilla etäkoulutusta tulkin avustuksella. Oppilas tekee ja opettaja neuvoo.

Etäkoulutukseen tarvitaan tietokoneella etähallintaohjelma sekä mikrofoni ja kuulokkeet tai kaiuttimet, että saadaan ääni kulkemaan molempiin suuntiin. Mikrofoni saattaa löytyä myös webkamerasta. Webkamera ei ole välttämätön. Vaihtoehtoisesti puhelinta voi käyttää keskusteluun ja ohjeistukseen.

Jos olet halukas kokeilemaan etäkoulutusta, mieti ensin, mitä asioita voisit opetella. Asioiden ei tarvitse olla suuria eikä niitä tarvitse olla montaa, etäyhteys on vaivaton ja nopea tapa neuvoa ihan pikku jutuissakin. Ota sen jälkeen yhteyttä ja sovimme etäkoulutukselle sopivan ajankohdan.

Komentonäppäinten viittomat

Komentonäppäinten viittomat ja niiden keholle tehtävät muodot, eli kehoviittomat on luotu Suomen Kuurosokeat ry:n ICT-palveluissa.

Kehoviittomia voidaan käyttää sekä ryhmä- että yksilökoulutustilanteissa opetusvälineenä. Tuntoaistiin perustuva kommunikaatio toimii opetustilanteissa kielellisen viestinnän tukena täydentäen sitä tilanteissa, joissa visuaalinen ja auditiivinen aistikanava ovat varattuja. Keho toimii aistikanavana ja ottaa vastaan tietoa tunto- ja liikeaistimuksen kautta. Sen avulla voidaan myös tukea visuaalisen viestin muotoa tai paikkaa hahmotuksen helpottamiseksi. Komentonäppäinten viittomia, kehoviittomia ja tuntoaistiin perustuvia kommunikaatiotapoja käytetään ICT-koulutuksessa, kuntoutuksessa ja ICT-asiantuntijoiden työssä.

Julkaisuun on koottu ICT-palveluissa tuotettua materiaalia liittyen Windows -tietokoneiden komentonäppäimiin sekä huomioita kehon käytöstä tietokoneen ohjaustilanteissa.

Julkaisu on ladattavissa PDF-tiedostona

Kehoviittomat löytyvät verkosta myös viitottuina videoina

Lisätietoja:

Tulevia ICT-koulutuksia löytyy tapahtumakalenterista. Lisätietoa ICT-koulutuksesta viittomakielellä ICT-koulutuksen Youtube-kanavalta.

ICT-koulutuksen suunnittelu ja toteutus:

Maarit Patrikainen, ICT-kouluttaja 040 505 5719
Olli Heikkinen, ICT-kouluttaja 040 761 3302

Ilmoittautumiset, tiedustelut ja toiveet osoitteeseen:
ict-koulutus(at)kuurosokeat.fi