Myytävät julkaisut

Tilaukset

– sähköpostilla osoitteesta: kuurosokeat@kuurosokeat.fi
– puhelimitse: 040 7780299 (vaihde)

Pakkaus-, postitus- ja laskutuskulut lisätään hintaan määrän mukaan. Kulut vaihtelevat, alkaen 6 €.

– Kovanen, Merja; Mielityinen, Marianne ja Västilä, Tuija: Kuurosokeus osana elämää. Tietoa ja kokemuksia kaksoisaistivamman seurannaisvaikutuksista. ISBN: 978-952-9713-53-0. Opas on ilmainen, pakkaus- ja postituskulut veloitetaan (alk. 10 euroa)

– Vartio, Eero: Poimintoja kuurosokeudesta. ISBN 978-952-9713-52-3. Hinta 25 € + lähetyskulut

-Pohjoismainen kuurosokeuden määritelmä. ISBN 978-952-9713-50-9. Hinta 10 euroa + postituskulut.

– Neliosainen kirjasarja: Kommunikaatio ja synnynnäinen kuurosokeus:
Kirja 1: Synnynnäinen kuurosokeus ja kuntoutuksen pääperiaatteet ISBN 978-952-9713-43-1. Kirja 2: Kontakti ja sosiaalinen vuorovaikutus ISBN 978-952-9713-44-8. Kirja 3: Merkityksen muodostuminen ISBN 978-952-9713-47-9. Kirja 4: Kulttuurikieleen siirtyminen ISBN978-952-9713-48-6. Kaikki 4 kirjaa yhteishintaan 150 € + postikulut. Yksitellen ostettuna 40 €/kirja + postikulut.

– Lahtinen, Riitta 2005, Sosiaaliset pikaviestit. Julkaisuja A4/2005. ISSN 1456-8209. ISSN 1456-8209. ISBN 952-9713-34-7. Hinta 20 €. 2. painos. Julkaisun ruotsinkielistä käännöstä voi tiedustella NVC:n (Pohjoismainen hyvinvointikeskus) kuurosokeiden henkilöstön koulutuksen kirjastosta

– Mesch, Johanna 2004: Viitotaan yhdessä. Tietoa taktiilista viittomakielestä. Suomen Kuurosokeat ry:n julkaisuja A3. ISSN 1456-8209. ISBN 952-9713-26-6. Hinta 22 €.

– Levoton kurkiaura – unelmia ja arkea. Runoja, tarinoita ja kuvia, 2005. Toimituskunta Nowak, Peltomäki, Pyykkö, Karisaari. ISBN 952-9713-30-4. Hinta 12,50 €.

– Ylitalo, Anne: Muuttuva kommunikaatio. Kokoelma kuurosokeiden kokemuksia heidän käyttämistään kommunikaatiomenetelmistä ja niiden muuttumisesta elämän eri vaiheissa. Suomen Kuurosokeat ry:n julkaisuja A6/2006. ISBN: 978-952-9713-39-8. 2. painos. Hinta 15 €. (Huom! kirjan toiseen painokseen on korjattu sarjan numero oikein, eli A6. Ensimmäisessä painoksessa sarjan numero on virheellisesti A5)

– Taktiilit sormiaakkoset -juliste. Koko A2. Hinta 2,50 € + lähetyskulut 10 €.

– Rajala, Pentti ja Turunen, Leena: Helen Keller – oppimisen ihme. Selkokirja Helen Kellerin elämästä. 1993. Hinta 15 €. ISBN 952-9713-06-1.

Loppuunmyydyt julkaisut

Osa loppuunmyydyistä julkaisuista on lainattavissa oppilaitosten ym. kirjastoista, Usher tuli taloon -kirjaa voi lainata myös yleisistä kirjastoista. Jotain vanhemmista julkaisuista on vain Suomen Kuurosokeat ry:n käsikirjastossa.

– Wetterstrand, Tuija (toim.): Usher tuli taloon. ISBN 978-952-9713-49-3. Suomen Kuurosokeat ry:n julkaisuja 2011.

– Forsberg, Kristina: Opas apuvälineistä kuurosokeiden kanssa työskenteleville. Suomen Kuurosokeat ry:n julkaisuja B6/2010. ISSN: 1456-8217. ISBN: 978-952-9713-46-2.

– Forsberg, Kristina: Kuurosokeiden apuvälineet – mitä, mistä, miten. Opas apuvälineiden käyttäjille. Suomen Kuurosokeat ry:n julkaisuja C6/2010. ISSN: 1456-8225. ISBN: 978-952-9713-45-5.

– Korhonen, Kari ja Yli-Kerttula, Sinikka: Opas kuurosokeiden kuntoutustyötä tekeville. Julkaisuja B5/2008. ISSN 1456-8217. ISBN 978-952-9713-41-7. A4 vihkosidottu, 40 sivua.

– Korhonen, Kari ja Yli-Kerttula, Sinikka: Kuurosokean kuntoutujan opas. Julkaisuja C5/2008. ISSN 1456-8225. ISBN 978-952-9713-42-4. A4 vihkosidottu, 32 sivua.

– Tolonen, Kari. Kuurosokeiden kuntoutumistarvekartoitus. Suomen Kuurosokeat ry julkaisuja B4/2007. ISSN 1456-8217. ISBN 978-952-9713-40.

– Vartio, Eero (toim.) 2006, Haasteena kuurosokeus. Kertomuksia siitä, millaista on elää kuurosokeana tämän päivän Suomessa. Asiantuntijatyöryhmä: Troyano (pj), Pikkujämsä, Tamminen, Turunen ja Wetterstrand. Suomen Kuurosokeat ry julkaisuja 2006. ISBN 978-952-9713-37-1

– Marttila, Jaana: Kuurosokeiden tulkkipalveluopas. Tietoa tulkkipalvelusta ja tulkkauksesta. Suomen Kuurosokeat ry. Julkaisuja C4 / 2006. ISSN 1456-8225. ISBN 952-9713-38-X.

– Kovanen, M. ja Lahtinen, R. 2006. Kohdataan ja kommunikoidaan – tietoa taktiiliviittomisesta ja sen opettamisesta. Suomen Kuurosokeat ry. Julkaisuja A5/2006. ISBN 952-9713-36-3.

– IT-viittomat. Kuurosokeiden Toimintakeskus 2005. (Ollut käytössä vain koulutustarkoituksiin). CD-Rom. ISSN 1456-8217. ISBN 952-9713-31-2. Loppuraportti ISSN 1456-8217. ISBN 952-9713-32-0.

– Lahtinen, Riitta 2004: Sujuva tulkkaus kuurosokeille. Selvitys kuurosokeiden tulkinkäytön kokemuksista. Kuurosokeiden eri kommunikaatiomahdollisuudet -projekti (2001 – 2005). Raportti 2. ISSN 1456-8217. ISBN 952-9713-27-4.

– Lahtinen, R. ja Marttila, J. 2004. Sujuva tulkkaus kuurosokeille 2 – selvitys tulkeille tehdystä kyselystä. Suomen Kuurosokeat ry, julkaisuja B3 / 2004. Raportti 3. ISSN 1456-8217. ISBN 952-9713-28-2.

– Palveluopas kuurosokeille ja kuulonäkövammaisille, 2003. ISSN 1456-8225, ISBN 952-9713-24-X. (Myös äänitteenä ja pisteillä)

– Viita, Heli; Huttunen, Kerttu ja Sorri, Martti: Korvat ja kuuleminen. Opas kuurosokeiden parissa toimiville. 1998. ISBN 952-9713-10-X. Pistekirja ISBN 952-9713-14-2. Äänikirja ISBN 952-9713-16-9. Levyke ISBN 952-9713-15-0.

– Lausvaara, Anni: Usher-nuorten urasuunnittelun opas. Tietoa Usherin oireyhtymästä, sen aiheuttamista kuulo- ja näkövammoista ja miten ne vaikuttavat nuoren urasuunnitteluun. 1998.

– Elämää ja pysäkkejä. Toim. Katri Pyykkö, 1999. ISBN 952-9713-21-5. ISSN 14568225. ISBN 952-9713-23-1. Pistekirja 4,20. ISBN 952-9713-22-3.

– Tiskattu ruusu. Tarinoita ja runoja. Toimituskunta Troyano, Karisaari, Rönkä, Takala. 1998. ISBN 952-9713-11-8. Pistekirja ISBN 952-9713-12-6. Äänikirja ISBN 952-9713-13-4.

– Kuulonäkövammainen vanhus -symposium 1992. Kooste symposiumin luennoista, joissa käsiteltiin vanhuusiän kuulo- ja näkövammoja. (toim. Leena Turunen). ISBN 952-9713-03-7.

– Usher-symposium 1991. Kirja sisältää tietoa Usherin syndroomasta ja asiantuntijoiden luennot Usher-symposiumissa 1991. (toim. Leena Turunen). ISBN 951-96-088-4-2.

– Kuurosokealla on puheenvuoro. Kuurosokeustyön historiikki. Toim. Jukka Ahola. Suomen Kuurosokeat ry, 1991.

Pohjoismainen käsikirja -sarja

Pohjoismainen käsikirja -kirjasarja on tarkoitettu käytettäväksi kuurosokeiden henkilöstön koulutuksessa Pohjoismaissa. Sarjan julkaisija oli Pohjoismainen kuurosokeiden henkilöstön koulutuskeskus NUD, Dronninglund, Tanska. Kirjasarja sisältää noin 20 osaa. Suomen Kuurosokeat ry:n käännätti suomeksi seuraavat osat:

– Arno, Turid et al: Syntymästään kuurosokeiden lasten ja nuorten ruokailuongelmia. Suom. Hannele Seppinen. 1992. ISBN 951-96088-8-5.
– Eriksen, Birgit: Taakkana omatunto? Millaista on elämä, kun perheessä on kuurosokea lapsi. Suom. Birgitta Wallvik. 1992. ISBN 951-96088-9-3.
– Fröhlich, Andreas: Työ varhaisessa kehitysvaiheessa olevien lasten ja nuorten kanssa. Valikoituja artikkeleita pohdinnan ja keskustelun aiheeksi. 1993. ISBN 952-9713-02-9.
– Gronlie, Sissel: Hoitolaitos toimivana työyhteisönä. Asennoitumisen ja yhteistyön merkitys. Suom. Ritva Lassila. 1992. ISBN 952-9713-00-2.
– Hallan, Gro Elisabeth ja Hauge, Tonhild Strand: Musiikki-ääni-liike. Välineitä joilla kommunikaation perusvalmiuksia voidaan luoda. Suom. Ritva Lassila. 1991. ISBN 951-96088-5-0.
– Hyvärinen, Lea: Silmät ja näkeminen. 1991. ISBN 951-96088-3-4.
– Syntymästään kuurosokeiden kanssa tapahtuvan kommunikaation edellytyksiä. Toim. Karl Jacobsen. Suom. Jerry Silván. 1993. ISBN 952-9713-05-3.
– Rodbroe, Inger: Kuulokojeet Kuurosokeiden ja muiden monivammaisten kuntoutuksessa. Kuulokojeiden kunnossapito. Suom. Martti Sorri. 1991. ISBN 951-96088-6-9.
– Vilhelmsen, Klaus: Aihepiireittäin työskentely kuurosokeiden opetuksessa – yksityiskohdista kokonaisnäkemykseen. Suom. Ritva Lassila. 1992. ISBN 952-9713-01-0.