Taktiilit sormiaakkoset

 

Taktiilit sormiaakkoset on menetelmä, jolla voidaan säilyttää toimiva kielellinen yhteys kuulonäkövammaisten ja kuurosokeiden ihmisten ajatteluun ja toimintaan. Jokainen sana aakkostetaan kirjain kirjaimelta kämmenen sisällä peukalonhankaan. Riittävän harjoituksen kautta hermojärjestelmä oppii lukemaan ja tulkitsemaan tuntoaistin välittämän kielellisen viestin.

Kuulo- ja näköaistin heikkeneminen voi merkitä tarvetta löytää uusia menetelmiä ja keinoja keskusteluyhteyden säilyttämiseen, informaation ja tiedon välittämiseen. Yhtenä menetelmänä on kirjainten sormittaminen. Taktiili sormiaakkosmenetelmä toimii osana taktiilia viittomakieltä selventäen yksittäisiä sanoja ja nimiä. Taktiilien sormiaakkosten lisäksi kuurosokean kanssa voi kommunikoida viittomalla tai kirjoittamalla sormella suuraakkosia henkilön kämmeneen tai käden selkään.

Seuraavissa kuvissa havainnollistetaan taktiilien sormiaakkosten tekemistä käteen: