Taktiilit sormiaakkoset

Taktiilit sormiaakkoset on menetelmä, jolla voidaan säilyttää toimiva kielellinen yhteys kuulonäkövammaisten ja kuurosokeiden ihmisten ajatteluun ja toimintaan. Jokainen sana aakkostetaan kirjain kirjaimelta kämmenen sisällä peukalonhankaan. Riittävän harjoituksen kautta hermojärjestelmä oppii lukemaan ja tulkitsemaan tuntoaistin välittämän kielellisen viestin.

Kuulo- ja näköaistin heikkeneminen voi merkitä tarvetta löytää uusia menetelmiä ja keinoja keskusteluyhteyden säilyttämiseen, informaation ja tiedon välittämiseen. Yhtenä menetelmänä on kirjainten sormittaminen. Taktiili sormiaakkosmenetelmä toimii osana taktiilia viittomakieltä selventäen yksittäisiä sanoja ja nimiä. Taktiilien sormiaakkosten lisäksi kuurosokean kanssa voi kommunikoida viittomalla tai kirjoittamalla sormella suuraakkosia henkilön kämmeneen tai käden selkään.

Seuraavissa kuvissa havainnollistetaan taktiilien sormiaakkosten tekemistä käteen:

A – nyrkki. Peukalo on suorana etusormea vasten.

B – sormet osoittavat ylöspäin. Peukalo taipuu kämmentä vasten.

C sormet osoittavat ylöspäin. Etusormi, keskisormi, nimetön ja pikkusormi taipuvat kaarelle yhdessä kohti peukaloa, ei kosketa peukaloa. Käsi kääntyy vasemmalle, että pikkusormen puoleinen syrjä osoittaa viittojasta eteenpäin. Muodostaa painetun C-kirjaimen muodon.

D – sormenpäät ovat supussa yhdessä. Etusormi osoittaa ylös. Käsi kääntyy vasemmalle.

E – nyrkki. Peukalo taipuu sormenpäiden alapuolelle, ei alle. Peukalon ja muiden sormien väliin voi jäädä pieni rako tai peukalo voi olla kiinni sormenpäissä.

F – sormet osoittavat ylöspäin. Etusormi taipuu puoleenväliin kohti kämmentä. Peukalo koskettaa etusormen sivua läheltä kynttä. Muut sormet jäävät osoittamaan ylöspäin.

G -Vaihtoehto 1) Vanha ”G”. Nyrkki. Peukalo irtaantuu ja osoittaa alaspäin.
Vaihtoehto 2) – nyrkki. Etusormi ja peukalo irtaantuvat nyrkistä ja koukistuvat hieman. Etusormi ja peukalo voivat osoittaa oikealle tai vasemmalle.

H – nyrkki. Etu- ja keskisormi nousevat ylös. Peukalo koskettaa nimettömän kynttä. Etu- ja keskisormi voivat osoittaa vasemmalle vaakasuoraan, jolloin käsi kääntyy niin, että kynnet näkyvät vastaanottajalle. Etu- ja keskisormi voivat osoittaa myös oikealle.

I – nyrkki. Pikkusormi nousee ylös.

J – nyrkki. Pikkusormi nousee ylös ja tekee kaaren vasemmalle tai oikealle. Muodostaa painetun J-kirjaimen muodon.

K – nyrkki. Etusormi ja keskisormi nousevat ylös ja irtaantuvat toisistaan. Peukalo asettuu niiden väliin. Keskisormi voi taipua vähän alaspäin.

L – nyrkki. Etusormi nousee pystyyn ja peukalo kääntyy vasemmalle. Muodostaa L-kirjaimen muodon.

M – sormet osoittavat ylöspäin. Peukalo ja pikkusormi taipuvat kämmentä kohti ja koskettavat toisiaan. Etusormi, keskisormi ja nimetön laskeutuvat peukalon ja pikkusormen päälle ja yli osoittaen alaspäin.

N – sormet osoittavat ylöspäin. Peukalo, pikkusormi ja nimetön taipuvat kämmentä kohti. Etusormi ja keskisormi taipuvat näiden päälle ja yli osoittaen alaspäin.

O – sormet osoittavat ylöspäin. Ranne kääntyy vasemmalle. Sormenpäät koskettavat toisiaan. Peukalo koskettaa etu- ja keskisormen päitä. Muodostaa ympyrän.

P – sormenpäät ovat supussa yhdessä. Etusormi ojentuu suoraksi eteenpäin.
Etusormi kääntyy osoittamaan oikealle.

Q – nyrkki. Etusormi nousee pystyyn ja peukalo erkanee etusormesta. Etusormi ja peukalo taipuvat osoittamaan alas.

R – nyrkki. Etu- ja keskisormi osoittavat ylös. Keskisormi taipuu etusormen takaa yli ”ristiin”.

S – nyrkki. Peukalo taipuu etu- ja keskisormen päälle.

T – nyrkki. Etusormi ojentuu suoraksi eteenpäin, kääntyy vasemmalle. Peukalo koskettaa etusormen puoltaväliä niin, että katsoja näkee peukalon pään etusormen yläpuolelta.

U – nyrkki. Etu- ja keskisormi osoittavat yhdessä ylös. Peukalo koskettaa nimetöntä.

V – nyrkki. Etu- ja keskisormi osoittavat ylös ja ne levitetään irti toisistaan. Peukalo koskettaa nimetöntä. Muistuttaa painettua V-kirjainta.

W – sormet osoittavat ylöspäin. Peukalo ja pikkusormi taipuvat kämmentä kohti ja koskettavat toisiaan. Etusormi, keskisormi ja nimetön osoittavat ylöspäin, sormet levitetään haralleen irti toisistaan. Muistuttaa painettua W-kirjainta.

X -Vaihtoehto 1) – nyrkki. Etusormi nousee ylös ja taipuu ”koukkuasentoon”.
Vaihtoehto 2)– nyrkki. Etusormi nousee ylös ja piirtää X:n muodon.

Y – nyrkki. Pikkusormi nousee ylös. Pikkusormi ja peukalo irtoavat nyrkistä ja osoittavat ulospäin.

Z – nyrkki. Etusormi nousee ylös ja piirtää Z:n muodon. Vaakasuora viiva vasemmalta oikealle, viistosti alas vasemmalle ja vaakasuora viiva vasemmalta oikealle.

Å – nyrkki. Peukalo on suorana etusormea vasten. Kuten A, joka piirtää pienen ympyrän.

 Ä – nyrkki. Peukalo on suorana etusormea vasten. Kuten A, mutta pieni vaakasuora liike oikealle.

Ö – sormet osoittavat ylöspäin. Ranne kääntyy vasemmalle. Sormenpäät taipuvat koskettamaan toisiaan. Peukalo koskettaa etu- ja keskisormen päitä. Muodostaa ympyrän. Kuten O, mutta pieni liike ylöspäin.

Ajatuksia aakkosista

Kommunikaatiopäällikkö Riitta Lahtinen on koonnut ajankohtaisia ajatuksia sormiaakkosten käytöstä keväällä 2020.  Erilaisia vinkkejä ja harjoituksia arjen tilanteisiin. Lahtinen, R. 2020. Taktiilit sormiaakkoset – aakkosista ajatuksia. (PDF)