Ohjeistus viittomakielisten tiedotteiden tekoon

Työryhmä: Riitta Lahtinen, Tuija Mustonen, Sanna Nuutinen, Sanna Paasonen

Tiedon saavutettavuus on tärkeää kaikille, erityisesti ikäihmisille ja heille, joilla on näkövamma. Ennen videointia on monta asiaa, jotka on hyvä tarkistaa ja valmistella etukäteen, jotta viittomisen seuraaminen on helpompaa. Ohjeistusta suositellaan käytettäväksi: viittomakielellä tulkattuihin tv-lähetyksiin, tiedotteisiin, tulkkaukseen sekä etäyhteyksillä kontakteihin ja opetukseen.

Järjestäjällä ja viittojilla on yhteinen vastuu sujuvista viittomisen ympäristöistä ja kuvauksista. Tähän olemme koonneet huomioitavia seikkoja ja esimerkkejä helpottamaan viittomisen seuraamista:

Vaatetus, kontrastoitu tausta viittoville käsille

 • Yksivärinen, tumma – kädet näkyvät parhaiten. Tarkista, ettet häviä taustan tummuuteen. Kirjava, raitainen ja kuviollinen pusero häiritsee viittomien näkemistä. Turvallisinta on käyttää tummaa puseroa, koska kameroiden laatu vaihtelee suuresti. (talvella tummat hansikkaat näkyvät vaalea takkia vasten paremmin ja toisinpäin).
 • Puseron kaulus – kädet voivat hävitä avonaiseen kaula-aukkoon, jolloin numeroita tai sormittamista on vaikea erottaa tai esimerkiksi viittomaa SURU.
 • Hihaton pusero tai uimapuku saattaa heikentää viittomisen kontrastia eli kädet eivät erotu samanvärisestä paljasta ihoa vasten.
 • Valoa heijastavat korut, kellot, nimikyltit kannattaa jättää pois.
 • Kun sormittaminen tapahtuu kasvojen vieressä, huulio tukee ymmärtämistä.

Viittomisen vauhti:

Viittomisen vauhti on yleensä ihmisen luonteeseen liittyvää. Kun katsojan äidinkieli on suomalainen viittomakieli, ei vauhti vaikuta viittomisen vastaanottamiseen. Haasteita tulee. kun katsoja on ei-äidinkielenään oppinut viittomakielen tai hänellä on näkövamma tai muu ymmärtämiseen / hahmottamiseen vaikuttava tekijä. Pelkästään esim. kontrastien puuttuminen vaikeuttaa viittojan hahmottamista ruudulta.

Viittomien käännös, paikka, tila, sormiaakkoset, numerot:

Kamera ei tunne viittoman ulottuvuuksia eli ne eivät näy 3D:nä. Viittomisen kolmiulotteisuus hahmotetaan paremmin, kun viittojan orientaatio on kameraan nähden hieman vinosti kuvattuna. Numeraalit tulisi viittoa viistoon, ja sormiaakkoset lähelle kasvoja.

Suomen kielestä suomalaiselle viittomakielelle käännöksissä, kannattaa käyttää natiivitiedottajia tai -kääntäjiä.

Viittojan tausta eli tila selän takana

 • Rauhallinen, yksivärinen tausta – ei ikkunaa, liikettä, lasia, kirjavuutta.
 • Mainosjulisteet viittomisen taustalla häiritsevät hahmottamista. Ne voivat olla viittojan vieressä.

Esimerkkinä:

Katso Youtubesta Daily Moth uutislukijan ratkaisua. Hänen viittomanopeutensa on melko nopea, mutta monet usherit ovat kehuneet hänen selkeyttä esittää uutisia, taustavärin ja puseron tummuutta.

Valaistus

 • Tasainen valaistus suositeltavaa – viisto valo aiheuttaa varjoja kasvoille.
 • Kasvojen etäisyys näyttöön verkkokokouksissa vaikuttaa myös valaistuksen muutoksiin – etäisyys ruudusta kannattaa testata etukäteen.
 • Huulion ja ilmeiden näkyminen selkeytyy, jos kasvot ovat lähellä ja valaistus tasainen.
 • Toisinaan liian tumma tausta, yläosa ja vahva spottivalo yhdessä haalentavat kasvojen ilmeitä liikaa, tärkeää on säilyttää ilmeikkyys.
 • Takaa tulevan valon kulma saattaa aiheuttaa vääristymiä, hehkumista tms.

Etäisyys ja suunta kamerasta

 • Suositeltavaa, että tulkkaus kuvattaisiin aina paikallaan pysyen.
 • Keskustelussa huolehdittava siirtyvä kuvakulma, jotta asiayhteys säilyy.
 • Kameramiehen pitää tiedostaa tulkkausta kuvatessaan, miten viittominen näkyy à liian sivusta kuvattuna tulkin kädet eivät näy tai kuvakulman siirtyessä valaistuksen vaikutukset muuttuvat
 • Tulkkiruutu television alakulmassa vaikeuttaa koko ohjelman seuraamista – olisi toivottavaa, että tulkkiruutu on oikealla laidalla keskellä kuten esimerkiksi itsenäisyyspäivän linnajuhlien tv-lähetyksissä.
 • Viittomakielisen tulkkauksen ja puhujan olisi hyvä olla lähes samalla tasolla ruudun keskivaiheilla, jotta reaaliaikainen viittominen on mahdollista. Esimerkiksi toiminnallisessa kuvauksessa tulkkiruudun sijainti on hyvä tarkistaa.

Lisää saavutettavuudesta linkeistä:

Saavutettavuus on arvovalinta | Saavutettavuusdirektiivi.fi

Digitaaliset palvelut saavutettaviksi – Saavutettavuusvaatimukset

Mikä ihmeen kielellinen saavutettavuus? – Ydinasia (humak.fi)