Viittoman paikka kaventuneessa näkökentässä

Teksti: Anne Ylitalo (2019)

Kaventuneessa näkökentässä viittomisessa tapahtuu sekä viittoman rakenteessa että viittomatilassa muutoksia. Kaventuneen näkökentän tiedetään aiheuttavan muutoksia viittomakieleen. Suomalaisessa ja ulkomaisessa viittomakielen tutkimuksessa tätä tutkimusaihetta ei ole järjestelmällisesti selvitetty.

Maisterintutkimuksessani (2018) oli kaksi Usherin syndroomaa sairastavaa kuurosokeaa keskusteluparia. Heidän keskustelunsa videoitiin ja poimittiin 48 viittomaa, jotka poikkesivat suomalaisen viittomakielen perussanakirjan viittomista. Tutkimuksessani kartoitettiin viittomatilan, käsien korkeuden, käden, pään ja vartalon orientaation sekä viittoman paikan muuttumista.

Tutkimusaineiston kaikissa muuttuneissa viittomissa viittomapaikka siirtyy ylemmäksi hartioiden tai kasvojen korkeudelle. Viittomat näkyvät selvemmin vastaanottajalle kaventuneessa näkökentässä, kun viitotaan hartioiden korkeudella. Myös kontaktissa vartaloon olevat viittomat siirtyvät ylemmäs. Erityisesti lukusanoissa tapahtui muutoksia viittoman paikassa ja orientaatiossa. Käsimuodon muutos tapahtui vain yhdessä viittomassa POLVI, jossa dominoiva käsi osoittaa passiivisen käden etusormen niveltä polven asemasta. Viittoma KOIRA muuttui yksikätisestä viittomasta kaksikätiseksi viittomaksi ja samalla viittomispaikka vaihtui ylemmäs. Viittoman liikkeen analysointi ei ole kaikilta osin yksiselitteistä. Aineistosta havaittiin 34 viittomassa liikkeen mainittavia muutoksia ei-manuaalisessa parametrissa. Ainoastaan sormiaakkosissa suun liike eli huulio näkyi tavallista vahvemmin.

Tutkimuksessani pyrittiin ensimmäistä kertaa järjestelmällisesti selvittämään kapean näkökentän aiheuttamia muutoksia viittoman rakenteessa. Tutkimuksen havainnot auttavat tiedostamaan kapean näkökentän kommunikaatioon ja keskusteluun liittyviä ongelmia. Tutkimusta voi hyödyntää viittomakielen opetuksessa esimerkiksi havainnollistamaan viittomakielen artikulaatiopaikkoja.

Linkki graduun

Seuraavana on esimerkkejä normaalissa ja kapeassa näkökentässä tuotetuista lauseista. Lause-esimerkit ovat koottu gradusta. Ensin on video normaaliin näkökenttään viitottuna ja sen jälkeen sama kapeaan näkökenttään. Havainnoi, mitä muutoksia tapahtuu kapeaan näkökenttään viitottaessa?

Videoiden jälkeen on vielä kuvagalleria, jossa havainnollistetaan normaaliin ja kapeaan näkökenttään viittomisen eroista.

1.Tulkki tulee tänne klo 10.00.

2.Milloin tavataan?

3.Oulun kulttuuritalo on nimeltään Valve.

4.Aamulla on kiva nousta aikaisin ylös.

5.Moneltako koulu loppuu?

6.Minulla on kolme koiraa.

7.Koulun keittiön emäntä on tosi kiva.

8. Minulla on polvi kipeä.

9.Tänään minulla on kiire.

10.Ostin 300 euron talvitakin.