Aikuinen: harkinnanvarainen moniammatillinen yksilökuntoutus

Kuntoutujia leipomassa kurssilla. Vieressä seuraavat työntekijä ja tulkki.

Harkinnanvarainen yksilökuntoutukseen voit hakea, jos olet kuulonäkövammainen ja kuntoutus on tarpeen työ- tai toimintakykysi kannalta. Kuntoutusjaksolle on tavoite ja kuntoutuksen tarve ja hyöty ovat perusteltavissa. Harkinnanvaraiseen yksilökuntoutukseen ei ole ikärajaa.

Kuntoutuksen tavoitteena on vastata kuntoutujan kuntoutumistarpeisiin kokonaisvaltaisesti ja yksilöllisesti. Kuntoutuksella parannetaan ja ylläpidetään kuntoutujan työ- ja toimintakykyä, jotta hänellä olisi jatkossa valmiuksia toimia mahdollisimman itsenäisesti ja täysipainoisesti omassa arjessaan ja elinympäristössään. Moniammatillinen kuntoutustyöryhmä tukee kuntoutujaa henkilökohtaisten tavoitteiden asettamisessa.

Hakeminen

Hakemus tehdään Kelan lomakkeella KU 132. Liitteeksi tarvitaan kuntoutujan hoidosta vastaavassa julkisen terveydenhuollon yksikössä laadittu kuntoutussuunnitelma tai lääkärin B-lausunto. Tässä mallilomake, jossa on korostettu tärkeitä kohtia.