Jäseneksi

 

Jäseneksi voivat hakea kuulonäkövammaiset henkilöt. Näön haitta-asteen tulee olla vähintään 50 prosenttia ilman näön apuvälineitä ja kuulon kynnystason tulee olla 40 desibeliä tai enemmän ilman kuulon apuvälineitä. Alle 18-vuotiaiden kohdalla voidaan joustaa edellä mainituista rajoista.

Edut

Jäsenet saavat jäsenkirjeen kaksi kertaa vuodessa, ja he voivat osallistua järjestön kokouksiin. Jäsenenä voit päättää yhdistyksen asioista ja äänestää hallituksen jäseniä vuosikokouksissa.

Jäseneksi hakeutuminen

Jäseneksi haetaan täyttämällä Jäsenhakemus Suomen Kuurosokeat ry PDF (tai Jäsenhakemus Suomen Kuurosokeat ry WORD).

Hakemukseen tarvitaan liitteeksi lääkärintodistus kuulo- ja näkövammasta ja lausunto palveluasiantuntijalta tai kuntoutusohjaajalta. Yhdistyksen hallitus päättää uusien jäsenten hyväksymisestä. Jäseneksi liittymismaksu on 20 e. Vapaaehtoinen jäsenmaksu on 20 euroa.

Omaisjäseneksi hakeutuminen

Omaisjäseneksi voi päästä varsinaisen jäsenen avio- tai avopuoliso tai lähiomainen. Omaisjäseneksi pyrkivän on tehtävä hallitukselle kirjallinen hakemus ja selvitettävä samalla suhteensa varsinaiseen jäseneen. Yhdistykseen voi kuulua kerrallaan yksi omaisjäsen varsinaista jäsentä kohden.

Valtakirja

Äänivaltainen yhdistyksen jäsen voi antaa valtakirjan äänivaltaiselle yhdistyksen jäsenelle (asiamies). Suositeltavaa on, että valtakirjat toimitetaan Suomen Kuurosokeat ry:n Keskustoimistoon noin kaksi viikkoa ennen yhdistyksen kokousta. Valtakirjan voi antaa myös kokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä. Valtakirjapohjan voi ladata Word-tiedostona ja PDF-muodossa

Lisätiedot ja hakemukset

info(at)kuurosokeat.fi