Uusi opinnäytetyö käsittelee yhdenvertaista mahdollisuutta opiskella

 

Riitta Toholan tekemässä opinnäytetyössä ”Yhdenvertainen mahdollisuus opiskella: Vammaisten opiskelijoiden ja erilaisten oppijoiden huomioiminen Lapin ammattikorkeakoulussa” selvitetään, kuinka Lapin ammattikorkeakoulussa huomioidaan vammaiset opiskelijat ja erilaiset oppijat. Työssä tarkastellaan muun muassa oppilaitoksen tarjoamia tukimenetelmiä sekä oppilaitoksen ja opetuksen yleistä esteettömyyttä ja saavutettavuutta. Työ on luettavissa sähköisenä Theseus-palvelussa.