Syyskokous pidettiin hajautetusti

 

Suomen Kuurosokeat ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin lauantaina 21.11. Koronatilanteen kokoontumisrajoitusten takia kokous järjestettiin historiallisesti hajautetusti viidellä paikkakunnalla eli Tampereella (pääpaikka), Helsingissä, Porissa, Oulussa ja Jyväskylässä. Kokous pidettiin nyt myös yksipäiväisenä.

Kokouksen avasi puheenjohtaja Tuula Hartikainen. Aluksi Ulla Kungakselle luovutettiin kunniakirja ja kukkakimppu kunniapuheenjohtajuudesta, joka hänelle myönnettiin tämän vuoden kevätkokouksessa. Ulla kiitti kokousväkeä saamastaan luottamuksesta.

Tuula Hartikainen kävi läpi talous- ja toimintakatsauksen vuodesta 2020 syyskuun loppuun asti.

Läsnä kokouksessa oli 65 äänivaltaista jäsentä ja omaisjäsentä, joilla on äänioikeus ja yhdeksän omaista, jolla ei ole äänioikeutta. Valtakirjalla läsnä oli 13 jäsentä. Kaikkiaan äänioikeutettuja oli siis 78 jäsentä.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokoukselle valittiin puheenjohtajaksi Sanna Paasonen. Lisäksi valittiin sihteeri, ääntenlaskijat ja  pöytäkirjan tarkastajat.

Kokouksen esityslista vahvistettiin. Julkilausuma vuodelle 2021 hyväksyttiin. Siinä tuodaan esille muun muassa saavutettavan tiedonsaannin turvaamisen tärkeys kuurosokeille. Järjestö on huolissaan kuurosokeiden ja kuulonäkövammaisten asemasta, jos järjestön rahoitus vaarantuu.

Kokous äänesti puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkioista kalenterivuodelle 2021. Hallituksen esitys hyväksyttiin. Muut hallituksen palkkiot ja tilintarkastajien palkkiot hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Varapuheenjohtajaksi valittiin Timo Peltomäki Tampereelta.

Hallitukseen valittiin kolme varsinaista jäsentä erovuoroisten tilalle. Valituiksi tulivat Aarne Pirkola, Irja Rajala ja Riku Virtanen. Hallituksessa jatkavat puheenjohtaja Tuula Hartikainen sekä hallituksen jäsenistä Saini Lepistö ja Elina Hujala.

Yhdistyksen toimintasuunnitelma hyväksyttiin pienin muutoksin. Talousarvio vuodelle 2021 vahvistettiin.

Käsiteltiin jäsenaloitetta, joka vaatii yhdistyksen nimen muuttamista Kuulonäkövammaiset ry:ksi. Asiasta käytiin keskustelua ja lopuksi äänestettiin. Äänestyksen mukaan yhdistyksen nimi säilyy ennallaan.

Kuva: Syyskokouksen osallistujia tulkkeineen Tampereella. Kuvan ottaja: Jaakko Evonen.