Organisaatiokaavio

Organisaatiorakenteesta on tehty kaavio. Kaaviossa on ylimpänä vuosikokous, sen alapuolella hallitus. Hallituksen alapuolella on toiminnanjohtaja, joka vastaa koko yhdistyksen operatiivisesta toiminnasta. Toiminnanjohtajan alapuolella on talous- ja hallintopäällikkö ja hänen allaan johtoryhmä. Vuosikokouksen, hallituksen, toiminnanjohtajan, talous- ja hallintopäällikön ja johtoryhmän laatikot ovat yhtä leveitä. Se tarkoittaa, että nämä tahot vastaavat osaltaan kaikista yhdistyksen toiminnoista. Näiden viiden laatikon alla on yhdistyksen operatiivista toimintaa johtava johtoryhmä.

Organisaatiokaavio

Koko yhdistyksen johtoryhmän alla on rinnakkain järjestötoimintojen ryhmä ja kuntoutumis- ja asumispalveluiden ryhmä (KAPryhmä). Järjestöryhmä ohjaa järjestötoimintoja. KAPryhmä ohjaa kuntoutumis- ja asumispalveluiden toimintoja.

Hallituksen puheenjohtaja on toiminnanjohtajan esimies. Toiminnanjohtaja on talous- ja hallintopäällikön, palveluesimiesten ja palveluohjaajan sekä hallintosihteerin esimies.

Järjestötoiminta

Toiminnanjohtaja vastaa järjestötoiminnasta. Järjestötoimintojen päälliköiden lähiesimiehenä toimii talous- ja hallintopäällikkö.

Järjestötoimintaa ovat:

1. jäsen- ja järjestöpalvelut: lähiesimies talous- ja hallintopäällikkö
2. aluepalvelut, sopeutumisvalmennus ja tapahtumat: lähiesimies järjestöpäällikkö
3. kommunikaatiopalvelut: lähiesimies kommunikaatiopäällikkö
4. ICT-palvelut: lähiesimies ICT-päällikkö

Kuntoutumis- ja asumispalvelut

Toiminnanjohtaja vastaa kuntoutumis- ja asumispalveluista ja toimii palveluesimiesten ja palveluohjaajan esimiehenä.

Kuntoutumis- ja asumispalveluita ovat:

1. Asumisen palvelut: lähiesimies asumisen palveluesimies

  • yksittäiset asunnot
  • ryhmäkoti
  • Kotipolku

2. Kuntoutuspalvelut: lähiesimies kuntoutuksen palveluesimies

3. Täysihoito: lähiesimies täysihoidon palveluesimies

Tukitoiminnot

Järjestötoiminnan ja kuntoutumis- ja asumispalveluiden alapuolelle on sijoitettu koko yhdistyksen yhteiset tukitoiminnot.

Tukitoimintoja ovat: talous- ja henkilöstöhallinto, viestintä ja sisäinen ICT: lähiesimies talous- ja hallintopäällikkö.