Tavoiteohjelma 2014-2025

Tavoiteohjelmassa esitetään Suomen Kuurosokeat ry:n arvot ja päämäärät sekä niiden toteuttamiseen vaadittavat toimenpiteet. Tavoiteohjelma osoittaa, mihin suuntaan kuurosokeat haluavat itse suunnata kuurosokeustyötä seuraavan kymmenen vuoden aikana Tavoiteohjelma on katsottavissa viitottuna videona sekä PDF-tiedostona.

Yhdistyksen tavoiteohjelma vuosille 2014-2025 viitottuna videona