Toiminta

Suomen Kuurosokeat ry on kuurosokeiden ja vaikeasti kuulonäkövammaisten oikeuksienvalvonta-, vertais-, asiantuntija- ja palvelujärjestö.

Yhdistys edistää kuurosokeiden yhdenvertaisuutta ja oikeuksien toteutumista, heidän hyvinvointiaan, osallisuuttaan, opiskeluaan, työllisyyttään, omiin asioihinsa vaikuttamista sekä vertaistoimintaa. Lisäksi yhdistys edistää kuurosokeuden tunnettuutta ja tunnistettavuutta.

Toimintamuodot

Yhdistys:

– edistää kuurosokeiden esteetöntä tiedonsaantia, kommunikaatiota, liikkumista ja tasavertaista apuvälineiden saantia. Se tuottaa lehtiä ja muita julkaisuja sekä osallistuu yleisten tiedonvälityspalveluiden kehittämiseen.

– seuraa kuurosokeiden oikeuksien ja siihen vaikuttavan lainsäädännön toteutumista ja tekee oikeuksienvalvonta- ja vaikuttamistyötä sekä tekee aloitteita ja antaa lausuntoja

– toteuttaa kuurosokeiden nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoimintaa

– kehittää kuurosokeusalan asiantuntemusta ja siihen liittyvää tutkimusta ja koulutusta

– tiedottaa kuurosokeudesta sekä kuurosokeiden tarpeista ja oikeuksista

– järjestää kuurosokeille kuntoutumis- ja asumispalveluja

– järjestää koulutus-, kurssi-, opinto-, loma- ja virkistystoimintaa

– osallistuu kotimaiseen ja ulkomaiseen kuurosokeusalan yhteistyöhön