YT-neuvottelut päätökseen

Suomen Kuurosokeat ry:ssä on käyty YT-neuvottelut. Taustalla olivat STEAn alkuvuodesta tekemä tarkastus sekä tuotannolliset ja taloudelliset syyt.

YT-neuvotteluja käytiin kahdessa osassa. Käytyjen neuvotteluiden tuloksena yhden henkilön työsuhde päättyi syyskuun lopussa. Yksi työsuhde päättyy lokakuun lopussa. Lisäksi yksi toimi osa-aikaistetaan.

Hallitus päättää hallinnollisista järjestelyistä lokakuun kokouksessaan ja tuo tilanteen tiedoksi syyskokoukselle.

Toimenpiteet ovat alkaneet välittömästi ja ne jatkuvat vuoden 2020 loppuun.