Aktivitetscentret för dövblinda, Tammerfors

Föreningen Finlands Dövblindas rf:s Aktivitetscenter för dövblinda är en riksomfattande enhet vars verksamhet tillgodoser i synnerhet specialbehov rörande brukarnas kommunikation, information och rörelseförmåga.

Kundrelation

Aktivitetscentrets brukare är dövblinda och syn- och hörselskadade vuxna och äldre personer, som gemensamt benämns dövblinda. Dövblinda är de personer som har grava syn- och hörselproblem. Som brukare kan också betraktas en sådan person som har nytta av Aktivitetscentrets tjänster.

Service

Enligt handikapplagen och – förordningen bör Aktivitetscentret sköta de gravt handikappades boendetjänst, och enligt rehabiliteringsförordningen sköta personlig- och grupprehabilitering och tillhandahålla IT stöd- och utbildningstjänster, samt handha hobby- och utbildningsverksamheten.

Aktivitetscentret invigdes officiellt i juni 1984 under det dåvarande namnet De Dövblindas Servicehus.

Ta kontakt!

Risto Hoikkanen
Verkställande direktör 
Aktivitetscenter för dövblinda
Insinöörinkatu 10, 33720 Tammerfors, Finland
Tel. +358 (0) 40 7780 266
E-postadress: toimintakeskus@kuurosokeat.fi