Publikationer

Känselsprötet

Känselsprötet, Föreningen Finlands Dövblinda rf:s organisationstidning, publicerades mellan 1996-2015.

Sociala snabbesked

Riitta Lahtinen 2005, Sosiaaliset pikaviestit är översättat på svenska:
Riitta Lahtinen, Sociala snabbesked / Arbetstext 48 (pdf)
”Sociala snabbesked är en inledning till sociala snabbesked i praktiska situationer som används av personer med dövblindhet. I boken presenteras 34 sociala snabbesked, med bilder och förklaringar, som används av personer med syn- och hörselskada och dövblindhet.

I boken ser vi vad sociala snabbesked är, när och varför de används, var på kroppen man far ge dem och hur man uppfattar dem. Boken passar för personer med dövblindhet, familjemedlemmar och professionella.

Sociala snabbesked används av bade talspraks- och teckenspraksanvändare som stöd till talad och tecknad information. Beskeden ger och stöder den omgivningsinformationen som man inte ser eller hör i en viss situation. Sociala snabbesked hjälper att skapa sammanhang i ändringar som sker i sociala situationer och i orientering i omgivningarna. Sociala snabbesked är väldigt praktiska och snabba att ge specielit i kommunikationsundervisning samt tolknings- och ledsagningssituationer.

Under de senaste 20 ären har Ed.Lic. Riitta Lahtinen fdrdjupat sig i information via beröring och observationer i aktiviteter med personer med dövblindhet. Hennes licentiatarbete om social-haptiska metoder och dövblindas feedback blev färdig i 2003 och nu arbetar hon med sin doktorsavhandling kring samma tema.”