Historiikin tekemiseen 10 000 euron apuraha Jenny ja Antti Wihurin rahastosta

 

Jenny ja Antti Wihurin rahaston hallitus on päättänyt myöntää Suomen Kuurosokeat ry:lle 10 000 euron apurahan 50-vuotishistoriikin tekemiseen. Historiikin myötä tehdään näkyväksi yhdistyksen vaikuttamistyötä kuurosokeiden hyväksi. Wihurin rahasto julkisti apurahojen saajat 9.10.

Jenny ja Antti Wihurin rahasto tukee tänä vuonna tiedettä, taidetta ja yhteiskunnallista toimintaa yhteensä 12,8 miljoonalla eurolla. Tukea myönnettiin yhteensä 437 apurahansaajalle. Heistä 319 on yksityishenkilöitä tai työryhmiä ja 118 yhteisöä. Apurahoja haettiin toukokuussa 2020 järjestetyssä yleisessä apurahahaussa. Säätiö sai hakemuksia yli 5600 ja apurahaa haettiin yli 125 miljoonaa euroa. Hakemusten määrä nousi vuodesta 2019 reilut kuusi prosenttia. Vajaalle kahdeksalle prosentille hakijoista myönnettiin apuraha. Eniten tuettiin tieteellistä tutkimusta. Kaikki rahaston tänä vuonna myöntämät apurahat löytyvät täältä.

Suomen Kuurosokeat ry täyttää 50 vuotta joulukuussa 2021. Apurahaa haettiin yhdistyksestä kertovan historiikin tekemiseen. Historiikin myötä yhdistyksen pitkäaikainen vaikuttamistyö kuurosokeiden hyväksi tehdään näkyväksi. Yhdistys on kuurosokeiden itse perustama. Oma yhdistys tarvittiin, jotta kuurosokeiden ja vaikeasti kuulonäkövammaisten asiat tulisivat huomioiduiksi yhteiskunnassa. Yhdistys on vaikuttanut merkittävästi kuurosokeiden ja kuulonäkövammaisten henkilöiden palvelutarpeiden tunnistamiseen ja palveluiden toteutumiseen. Myös tietämys kuurosokeudesta ja kuurosokeista yhdenvertaisina yhteiskunnan toimijoina on kasvanut. Lisäksi historiikilla kunnioitetaan pitkäaikaisia yhdistysaktiiveja ja perustajajäseniä.

Historiikki tehdään Tampereella, Kuurosokeiden Toimintakeskuksessa, jossa sijaitsee myös Kansallinen kuurosokeusalan kirjasto. Kirjastoon on koottu kuurosokeusalan kirjallisuutta, kuurosokeiden yhteisön historiaa ja kulttuuria sekä kuurosokeiden itse kirjoittamaan kirjallisuutta. Historiikin toimittaa Eetu Seppänen.

Kuurosokeita ja vaikeasti kuulonäkövammaisia on Suomessa noin 1000 henkilöä. Yleisin kuurosokeutta aiheuttava sairaus kuuluu suomalaiseen tautiperimään ja niin sanottuihin harvinaisiin sairauksiin. Kasvava asiakasryhmä ovat myös ikääntyvät suomalaiset, joilla kuulo ja näkö heikkenevät samanaikaisesti.

Jenny ja Antti Wihurin rahasto on riippumaton yleishyödyllinen suomalainen säätiö. Suomen Kuurosokeat ry kiittää lämpimästi rahastoa historiikin tukemisesta.