Hyvinvointiyhteiskunta tunnistetaan siitä, kuinka vanhuksia ja vammaisia kohdellaan.

Petteri Orpo on julkaissut hallitusohjelman ”Vahva ja välittävä Suomi”.

Suomen Kuurosokeat ry on huolissaan vähäisestä määrästä konkreettisia kirjauksia kaikkein heikoimmassa asemassa olevien, kuten kuulonäkövammaisten itsenäisen elämän turvaamisesta.

1. Hallitusohjelmassa ei ole selkeää kirjausta vammaisten tulkkauspalvelun kehittämisestä. Tulkkauspalvelut nykyisellään ei toimi. Epävarmuus ja puutteet tulkkauspalveluissa haittaavat tai estävät vammaisen itsenäistä elämää ja osallisuutta.

2. Hallitusohjelmassa ei ole kirjausta Kuurojen ja viittomakielisten totuus- ja sovintoprosessin jatkosta. Prosessin jatkuminen pitää turvata ja tarvitaan selkeitä päätöksiä. Valtioneuvosto asetti projektiryhmän kuurojen ja viittomakielisten totuus- ja sovintoprosessin käynnistämiseksi. Ryhmä on valmistellut hankkeen toteuttamista lähivuosina. Osa vääryyksiä kokeneista on hyvin iäkkäitä. Prosessin tavoitteena on selvittää Suomen valtion viittomakielisiin kohdistamia vääryyksiä, etsiä valtion ja viittomakielisen yhteisön välistä sovintoa ja pyrkiä varmistamaan, ettei vääryyksiä tapahdu tulevaisuudessa.

Kuten hallitusohjelmassa on mainittu, heikoimmistakin on pidettävä huolta.

Suomen Kuurosokeat ry:n Toiminnanjohtaja

Risto Hoikkanen

risto.hoikkanen@kuurosokeat.fi