Aikuinen: harkinnanvarainen moniammatillinen yksilökuntoutus

 

Harkinnanvarainen yksilökuntoutukseen voit hakea, jos olet kuulonäkövammainen ja kuntoutus on tarpeen työ- tai toimintakykysi kannalta. Kuntoutusjaksolle on tavoite ja kuntoutuksen tarve ja hyöty ovat perusteltavissa. Harkinnanvaraiseen yksilökuntoutukseen ei ole ikärajaa.

Ohjaaja opastaa kurssilaista uuden kännykän käytössä.

Sisältö ja tavoitteet

Kuntoutuksen tavoitteena on vastata kuntoutujan kuntoutumistarpeisiin kokonaisvaltaisesti ja yksilöllisesti. Kuntoutuksella parannetaan ja ylläpidetään kuntoutujan työ- ja toimintakykyä, jotta hänellä olisi jatkossa valmiuksia toimia mahdollisimman itsenäisesti ja täysipainoisesti omassa arjessaan ja elinympäristössään. Kuntoutustyöryhmä tukee kuntoutujaa henkilökohtaisten tavoitteiden asettamisessa.

Ohjaaja opastaa kurssilaista tabletin käytössä.

Hakeminen

Harkinnanvaraiseen yksilökuntoutukseen haetaan Kelan lomakkeella KU 132. Liitteeksi tarvitaan viimeisen vuoden aikana tehty lääkärin B-lausunto, jossa on suositus kuntoutuksesta. Suosituksessa on mainittava, että kuntoutujalla on tarve kuulonäkövamma kuntoutukseen. Omainen voi osallistua osan ajasta kuntoutukseen. Omaisen osallistuminen on mainittava lääkärin lausunnossa.

Lisätietoa oheisessa tuotekortissa (PowerPoint):

Tuotekortti: Tuotekortti_harkinnanvarainen_2019 Toimintakeskus_korjattu