Opetuksen apuvälineet

 

Kuulon, näön ja tunnon apuvälineet

Kuulonäkövammaisten lasten ja nuorten apuvälineiden tarve on hyvin yksilöllistä. Kaukoaistien käyttöä voidaan tukea apuvälineillä myös opetuksessa. Näitä ovat kuulon, näön ja tunnon sekä liikkumisen apuvälineet. Henkilökohtaisten apuvälineiden ja keinojen lisäksi käytettävissä on myös ympäristön apuvälineet ja apukeinot kuulonäkövammaisen opetukseen.

Vaikka kuulonäkövammainen viestisi itse puheella, tarvitsee hän kielelliseen vastaanottamiseen esimerkiksi kuulokojeen tai sisäkorvaistutteen, induktiosilmukan ja FM-ryhmäkuuntelulaitteen. Näön apuvälineet tukevat henkilön itsenäisempää toimintakykyä. Tällaisia ovat muun muassa silmälasit, häikäisylasit, erilaiset suurennuslasit, lukukivi, lukuviivain, kohotaso ja kiikari. Lisäksi pienoismalleilla ja kohokartoilla oppija voi saada visuaalista informaatiota koskettelemalla. Tieto- ja viestintäteknisiä kommunikaation apuvälineitä ovat puolestaan tietokoneen suurennus- ja ruudunlukuohjelmat, isot kosketusnäytöt, matkapuhelinohjelmat sekä tietokoneen pistenäyttö ja -tulostin.

Kahden aistitoiminnan heikkeneminen tai menetys saa aikaan tasapaino-ongelmia. Valkoinen keppi auttaa itsenäisen liikkumistaidon opettelussa, kun oppijalla on kapea näkökenttä ja heikko hämäränäkö. Sen käytön opettelu on hyvä tehdä hyvissä ajoin ennen varsinaista tarvetta, samoin kuin opastusotteessa kulkemisen harjoittelu. Maastossa liikkuessa polkukeppi voi myös tukea itsenäistä liikkumista.

Kaikki apuvälineet eivät jää kokeilujen jälkeen käyttöön. Niihin totuttelu vie aikaa, ja joskus apuvälineet eivät ole sopivia käyttäjälleen. Siksi aikuisten on tarpeellista puhua eri osapuolten kanssa apuvälineiden käytöstä ja mahdollisista ongelmista. Toisaalta etenkin yleisopetuksen oppilaat eivät halua erottua muista apuvälineiden käytön vuoksi. Seurauksena voi olla esimerkiksi väsymistä ja päänsärkyä. Kun oppiminen vaikeutuu, se heijastuu myös suoriutumiseen ja oppimistavoitteiden saavuttamiseen. Henkilökohtaisilla sekä ympäristön apuvälineillä ja apukeinoilla voidaan parantaa oppimismotivaatiota ja kouluviihtyvyyttä.

Lisätietoa:

Kuulonäkövammaisen oppijan apuvälineet ja apukeinot (pdf)

Kuulonäkövammaisen oppijan ympäristön apuvälineet ja apukeinot (pdf)

Kuuloliitto, sisäkorvaistute
Kuuloliitto, induktiosilmukan käyttö

Toimittanut Sonja Kurki 3.6.2014

Oppijan apuvälineet ja apukeinot –kuvion kuvailu

Kuvio muodostuu viidestä sinisestä ympyrästä, joissa kaikissa on mustalla kirjoitettua tekstiä. Kuvion yläpuolella on otsikko kuulonäkövammaisen oppijan apuvälineet ja apukeinot. Vasemmassa yläkulmassa on Suomen Kuurosokeat ryn logo ja oikeassa yläkulmassa Ray tukee -logo. Oikeassa alakulmassa on kuvion tekijä Toim. Sonja Kurki 5.6.2014.

Keskimmäisessä ympyrässä on teksti henkilökohtaiset apuvälineet ja apukeinot. Neljä muuta ympyrää leikkaavat keskimmäisen ympyrän kello kahdentoista, kolmen, kuuden ja yhdeksän kohdalta. Ylimmässä klo 12 kohdalla olevan ympyrän otsikko on kuulo. Sen alla on kolme ranskalaisella viivalla merkittyä kohtaa. Ne ovat yksi kuulokoje / sisäkorvaistute, kaksi tekniset apuvälineet: FM-laite, kaulasilmukka, nauhoitustoiminnot (matkapuhelin / MP3) ja kolme tulkki.

Oikeanpuoleisen kello kolmen kohdalla olevan ympyrän otsikko on näkö. Sen alla on seitsemän ranskalaisella viivalla merkittyä kohtaa. Ne ovat yksi silmä-, luku- ja suodatinlasit, kaksi lukukivi ja viivaimet ja suurennuslaitteet, kolme suurennus- ja ruudunlukuohjelmat, neljä matkapuhelinohjelmat , viisi isot kosketusnäytöt, kuusi äänikirjat ja lukulaitteet sekä seitsemän kohotaso.

Alimmaisen kello kuuden kohdalla olevan ympyrän otsikko on tunto. Sen alla on neljä ranskalaisella viivalla merkittyä kohtaa. Ne ovat yksi tietokoneen pistenäyttö, kaksi pistekirjoituslaitteet ja –sovellukset, kolme pistekirjoitustulostin sekä neljä yksilölliset kosketusmateriaalit.

Vasemmanpuoleisen kello yhdeksän kohdalla olevan ympyrän otsikko on liikkuminen. Sen alla on neljä ranskalaisella viivalla merkittyä kohtaa. Ne ovat yksi valkoinen keppi ja polkukeppi, kaksi opaskoira / opas, kolme optiset apuvälineet sekä neljä tutkat ja satelliittipaikannus.

Kuvailuteksti 15.6.2014 Riitta Lahtinen

Oppijan ympäristön apuvälineet ja apukeinot -kuvion kuvailu

Kuvio muodostuu viidestä sinisestä ympyrästä, joissa kaikissa on mustalla kirjoitettua tekstiä. Kuvion yläpuolella on otsikko kuulonäkövammaisen oppijan ympäristön apuvälineet ja apukeinot. Vasemmassa yläkulmassa Suomen Kuurosokeat ryn logo ja oikeassa yläkulmassa Ray tukee -logo. Oikeassa alakulmassa on kuvion tekijä Toim. Sonja Kurki 5.6.2014.

Keskimmäisessä ympyrässä on teksti ympäristön apuvälineet ja keinot. Neljä muuta ympyrää leikkaavat keskimmäisen ympyrän kello kahdentoista, kolmen, kuuden ja yhdeksän kohdalta. Ylimmäisessä klo 12 kohdalla olevan ympyrän otsikko on kuulo. Sen alla on kolme ranskalaisella viivalla merkittyä kohtaa. Ne ovat yksi meluton ja kaiuton opetustila, kaksi akustiikkalevyt, sermit ja kalustehuovat,kolme tekniset apuvälineet: induktiosilmukka ja äänentoistojärjestelmä desibelimittari.

Oikeanpuoleisen kello kolmen kohdalla olevan ympyrän otsikko on näkö. Sen alla on neljä ranskalaisella viivalla merkittyä kohtaa. Ne ovat yksi kontrastien parantaminen, kaksi kielellistäminen, kolme isot näytöt sekä neljä puhesyntetisaattori, puhetuetut palvelut.

Alimmaisen kello kuuden kohdalla olevan ympyrän otsikko on tunto. Sen alla on kaksi ranskalaisella viivalla merkittyä kohtaa. Ne ovat kohokartat ja muut materiaalit tunnusteluun sekä pienoismallit.

Vasemmanpuoleisen kello yhdeksän kohdalla olevan ympyrän otsikko on liikkuminen. Sen alla on viisi ranskalaisella viivalla merkittyä kohtaa. Ne ovat yksi portaiden, reittien ym. merkitseminen, kaksi kaiteet, luiskat, hissi, kolme kuljetuspalvelut, neljä tuoksut ja viisi äänet.

Kuvailuteksti 15.6.2014 Riitta Lahtinen