Kuurosokeustyön perusteet -koulutus

Kuurosokeustyön perusteet -koulutus nyt avoinna.

Kansallinen Kuurosokeustyön koulutus antaa eri ammateissa työskenteleville perustietoja ja -valmiuksia toimia tehtävissään kuurosokeiden ja moniaistivammaisten erityisryhmän kanssa. Koulutuksen järjestävät yhteistyössä Suomen Kuurosokeat ry ja Kuurojen kansanopisto.

Koulutuksen sisältö pohjautuu yhteispohjoismaisiin kuurosokeusalan opintosuunnitelmiin. Opinnot koostuvat 3 moduulista. Koulutus on monimuotoista opiskelua ja siihen sisältyy 9 lähiopetuspäivää, verkko-opiskelua ja annettujen ohjeiden mukaisesti itsenäistä opiskelua. Kouluttajat ovat alan asiantuntijoita ja vertaiskouluttajia.

Koulutuksen aikataulu ja aihekokonaisuudet:

1. moduuli 27.-29.3.2023, Tampere
Johdantoa kuurosokeuteen

2. moduuli 8.-10.5.2023, Helsinki
Sosiaalinen vuorovaikutus ja kommunikaatio

3. moduuli 21.-23.8.2023, Helsinki
Ympäristön hahmottaminen ja liikkuminen

Lähiopetukset järjestetään Tampereella Suomen Kuurosokeat ry:n tiloissa, Insinöörinkatu 10, 33720 Tampere ja Kuurojen kansanopistolla Valkeassa Talossa, Ilkantie 4, 00400 Helsinki.

Kurssimaksu on 350€. Kurssimaksu on mahdollista maksaa useassa erässä.

Lisätiedot:

Riitta Lahtinen, riitta.lahtinen@kuurosokeat.fi

Kati Pohjois-Koivisto, kati.pohjois-koivisto@kuurojenkansanopisto.fi

Koulutuksen toteutuminen edellyttää vähintään 10 osallistujaa. Koulutukseen sitova viimeinen ilmoittautumispäivä on 10.3.2023.

Linkki: https://kuurojenkansanopisto.fi/kurssit/kuurosokeustyon-perusteet/