Toimintakyvyn arviointi

 

Kuntoutumis- ja asumispalvelut toteuttavat asiakaslähtöisiä toimintakyvyn arviointijaksoja Tampereella Kuurosokeiden Toimintakeskuksessa. 12 vuorokauden mittainen arviointijakso ja sen tulokset tukevat sekä asiakasta että kuntaa asumiseen ja asumisen tukitoimiin liittyvässä päätöksenteossa.

Kuurosokeiden Toimintakeskuksen toimintakyvyn arviointijakso on tarkoitettu täysi-ikäisille kuurosokeille ja kuuroille henkilöille. Jaksolle tulon lähtökohtana voi olla joko kotona asumista tukevien palvelujen- ja tukitoimien tarpeen kartoittaminen tai koeasuminen Kuurosokeiden Toimintakeskuksessa palveluasumisen piiriin hakeutumista ajatellen.

Arviointi on erityisen hyödyllinen

  • nuorille, jotka harkitsevat omaan kotiin muuttamista
  • kuulonäkövammaisille, joilla on etenevä kaksoisaistivamma
  • henkilöille, joiden toimintakyky on heikentynyt tai heikentymässä ikääntymisen tai sairauksien vuoksi

Sisältö ja toteutus

Arviointijaksolla asiakas asuu Kuurosokeiden Toimintakeskuksen asunnossa. Arviointia varten tehdään erillinen päiväohjelma ja sen ulkopuolella asiakas on ympärivuorokautisten asumisen palvelujen piirissä. Jakson jälkeen asiakas ja kotikunta saavat koosteen arvioinnin tuloksista. Kooste sisältää arvioinnin lisäksi suosituksen tarvittavista palveluista ja muista tukitoimista.

Jaksosta vastaa kuntoutumis- ja asumispalvelujen moniammatillinen työryhmä.

Hakeminen

Asiakas hakee arviointia varten maksusitoumuksen kunnalta. Jaksolle tulee hakeutua vähintään kolme viikkoa ennen sen alkamista. Hakemiseen saat apua oman alueesi palveluasiantuntijalta.

Lisätiedot:
Risto Hoikkanen
toiminnanjohtaja
040 566 1371
risto.hoikkanen(at)kuurosokeat.fi