Työ- ja harjoittelupaikat

 

Avoimet työpaikat

 

Palveluasiantuntijan sijaisuus aluepalveluissa (perhevapaa)

Toiminnan tavoitteena on edistää kuurosokean/kuulonäkövammaisen mahdollisuutta omaehtoiseen, itsenäiseen ja hyvään elämään.

Palveluasiantuntijan keskeisenä tehtävänä on asiakkaiden yksilöllinen ohjaus ja neuvonta sekä tuki yhteiskunnan palveluihin hakeutumisessa. Lisäksi tehtäviin kuuluu vertaistukeen ohjaaminen ja alueellisten vertaistuellisten tapahtumien järjestäminen.

Tarjoamme haastavan ja monipuolisen työn osaavassa, kehittyvässä, kuurosokeustyöhön sitoutuneessa organisaatiossa.

Edellytämme
– sosionomi (AMK) tutkintoa tai vastaavaa koulutusta
– kokemusta vastaavista tehtävistä
– hyvää suomen kielen taitoa
– hyviä vuorovaikutustaitoja
– kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja oman työn organisointiin
– matkustamisvalmiutta

Arvostamme
– kuurosokeiden kohtaamisen taitoja
– viittomakielen taitoa

Työpaikka sijaitsee Tampereella. Työaika 70 % kokonaistyöajasta.

Työ alkaa mahdollisimman pian elokuussa.

Lähetä hakemukset CV:llä varustettuna 6.8.2021 klo 15.00 mennessä sähköpostitse: taru.kaaja(at)kuurosokeat.fi

Haastateltavat kutsutaan henkilökohtaisella yhteydenotolla.

Lisätietoja: järjestöpäällikkö Taru Kaaja puh. 040 183 1618. Puhelinajat, jolloin parhaiten tavoittaa 2.8 tai 3.8 ja klo 13–15.

Suomen Kuurosokeat ry on kuurosokeiden ja kuulonäkövammaisten perustama yhdistys. joka valvoo heidän oikeuksiaan, tuottaa heille palveluita, toimii kuurosokeusalan asiantuntijana ja järjestää yhteistä toimintaa. Keskustoimistomme sijaitsee Tampereella.

 

Järjestötyöntekijä

Suomen Kuurosokeat ry on saanut STEAn Paikka auki 2021-ohjelmasta rahoituksen kuulonäkövammaisen henkilön palkkaamiseen järjestötyöntekijäksi. Odotamme hakijalta oma-aloitteisuutta, sujuvaa suomen kielen taitoa, hyviä tietojenkäsittelytaitoja (mm. Officen käyttö) ja vähintään toisen asteen koulutusta. Tehtävässä on etua hyvistä vuorovaikutus- ja esiintymistaidoista sekä viittomakielen osaamisesta.

Järjestötyöntekijä osallistuu yhdistyksen vaikuttamistyöhön sekä tapahtumien ja toiminnan järjestelyyn. Tavoitteena on, että henkilö voisi tiedottaa kuulonäkövammaisuudesta esim. kouluissa, sairaaloissa ja tapahtumissa eri paikkakunnilla Suomessa. Tapahtumien ohessa hän toimii kuurosokeusalan kirjastonhoitajana ja avustaa toimistotehtävissä sekä viestinnässä.

Työn rahoitus on kokoaikaiselle 12 kuukautta. Tehtävä voidaan jakaa usealle työntekijälle. Työ alkaa sopimuksen mukaan. Palkattavan henkilön tulee olla kuulonäkövammainen ja suoriutua vähintään viiden tunnin työpäivistä. Työaika on sopimuksen mukaan 22-30 tuntia viikossa. Työ voi sisältää matkustamista Suomessa. Työpiste on Insinöörinkatu 10, Tampere.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus ja CV 6.8.2021 mennessä rekrytointi(at)kuurosokeat.fi.

Tiedustelut 2.8.-6.8. Janika Lanne, 040-651 2511 tai janika.lanne(at)kuurosokeat.fi

 

Harjoittelijat

Yhdistys ottaa järjestötoimintaan harjoittelijoiksi ensisijaisesti kuurosokeita harjoittelijoita. Kuntoutumis- ja asumispalveluihin voivat hakeutua harjoitteluun sosiaali- ja terveysalan opiskelijat.

Yhteyshenkilö:

Heli Virintie
palveluohjaaja
040 835 8389