Työ- ja harjoittelupaikat

 

Avoimet työpaikat

 

Etsimme asumisen palveluihimme kahta LÄHIHOITAJAA vanhempainvapaan sijaisuuksiin

Työskentelet eri ikäisten kuulonäkövammaisten tai kuulovammaisten asiakkaiden kanssa heidän omissa kodeissaan.  Asiakkaista noin puolet kommunikoi puheella ja käyttää kuulon apuvälineitä, ja noin puolet kommunikoi viittomakielellä. Kieleen pääset tutustumaan työyhteisössä ja asiakkaidemme kanssa toimiessasi.

Arkemme on asiakkaiden tarpeista lähtevää kiireetöntä avustus- ja hoivatyötä kahdessa vuorossa, maanantaista sunnuntaihin. Työyhteisömme on rento ja yhteisöllinen.

Toimipisteemme sijaitsee Hervannassa. Alueellamme on 27 kuulonäkövammaisille suunniteltua palveluasuntoa sekä 11-paikkainen ryhmäkoti. Muita toimintojamme ovat Pirkanmaan alueelle viittomakielistä kotipalvelua tuottava Kotipolku sekä 8-paikkainen kuntoutusyksikkömme.

Tehtävässä toimiminen edellyttää sinulta:

– lähihoitajan tutkintoa
– valmiutta asiakaslähtöiseen työskentelyyn
– hyviä työyhteisötaitoja
– tietokoneen peruskäyttötaitoja
– kohtuullista suomen kielen kirjallista ja suullista ilmaisutaitoa
– mielenkiintoa opiskella viittomakieltä ja muita kommunikaatiomenetelmiä
– tartuntatautilain 48§ mukaista rokotesuojaa työsuhteen alkaessa

Tehtävän hoitamiseksi arvostamme myös:
– vammaistyöhön suuntautuneita opintoja
– ikääntyneiden ja muistisairaiden hoitoon liittyviä lisäkoulutuksia
– viittomakielen taitoa ja näkövammaistaitoja
– päihde- ja mielenterveysosaamista
– vähintään B-ajolupaa

Tässä sinulle ainutkertainen mahdollisuus kehittää ja haastaa itseäsi!

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden mielenkiintoiseen ja turvalliseen työskentely-ympäristöön. Hoitajia koulutetaan kohtaamaan kuurosokea sekä viittomakielinen asiakas. Kieltä voit opiskella työnantajan mahdollistamilla viittomakielen kursseilla. Työsuhteen jatkuessa olet oikeutettu työnantajan tarjoamiin etuuksiin, kuten ePassi.

Paikka voidaan täyttää sopivan hakijan löytyessä jo ennen hakuajan päättymistä.

Lähetä hakemukset CV:llä varustettuna 12.9.2021 mennessä sähköpostitse: rekry@kuurosokeat.fi.

Lisätietoja antavat: palveluesimies Tanja Ahonen, 040 702 661 tai toiminnanjohtaja Risto Hoikkanen puh. 040 566 1371

www.kuurosokeat.fi

Suomen Kuurosokeat ry

Föreningen Finlands Dövblinda rf

Suomen Kuurosokeat ry on vuonna 1971 perustettu kuurosokeiden ja vaikeasti kuulonäkövammaisten oikeuksien valvonnan-, vertais-, palvelu- ja asiantuntijaorganisaatio. Yhdistyksen jäseninä on kuurosokeita ja heidän omaisiaan. Yhdistyksen toiminta jakautuu STEA-rahoitteiseen järjestö- ja palvelutoimintaan sekä kunnille ja Kelalle myytäviin kuntoutumis- ja asumispalveluihin.

Harjoittelijat

Yhdistys ottaa järjestötoimintaan harjoittelijoiksi ensisijaisesti kuurosokeita harjoittelijoita. Kuntoutumis- ja asumispalveluihin voivat hakeutua harjoitteluun sosiaali- ja terveysalan opiskelijat.

Yhteyshenkilö:

Heli Virintie
palveluohjaaja
040 835 8389