Työ- ja harjoittelupaikat

 

Avoimet työpaikat

Suomen Kuurosokeat ry etsii aluepalveluihin
Palveluasiantuntijaa

Toiminnan tavoitteena on edistää kuurosokean/kuulonäkövammaisen mahdollisuutta omaehtoiseen, itsenäiseen ja hyvään elämään.

Palveluasiantuntijan keskeisenä tehtävänä on asiakkaiden yksilöllinen ohjaus ja neuvonta sekä tuki yhteiskunnan palveluihin hakeutumisessa. Lisäksi tehtäviin kuuluu vertaistukeen ohjaaminen ja alueellisten vertaistuellisten tapahtumien järjestäminen.

Tarjoamme haastavan ja monipuolisen työn osaavassa, kehittyvässä, kuurosokeustyöhön sitoutuneessa organisaatiossa.

Edellytämme

– sosionomi (AMK) tutkintoa tai vastaavaa koulutusta
– kokemusta vastaavista tehtävistä
– hyvää suomen kielen taitoa
– hyviä vuorovaikutustaitoja
– kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja oman työn organisointiin
– matkustamisvalmiutta

Arvostamme

– kuurosokeiden kohtaamisen taitoja
– viittomakielen taitoa

Työpaikka sijaitsee Tampereella. Tehtävä on toistaiseksi voimassa oleva. Työaika 70 % kokonaistyöajasta. Työaikaa voidaan täydentää muilla työtehtävillä erikseen sopien.

Lähetä hakemukset CV:llä varustettuna 22.3.2021 klo 15.00 mennessä sähköpostitse: taru.kaaja(at)kuurosokeat.fi

Haastattelut järjestetään 29.3. ja 30.3.2021 iltapäivisin. Haastateltavat kutsutaan henkilökohtaisella yhteydenotolla. Lisätietoja: järjestöpäällikkö Taru Kaaja puh. 040 183 1618. Puhelinajat, jolloin parhaiten tavoittaa 9.3, 10.3. ja 11.3. klo 13-14.

Suomen Kuurosokeat ry on kuurosokeiden ja kuulonäkövammaisten perustama yhdistys. joka valvoo heidän oikeuksiaan, tuottaa heille palveluita, toimii kuurosokeusalan asiantuntijana ja järjestää yhteistä toimintaa. Keskustoimistomme sijaitsee Tampereella.

www.kuurosokeat.fi

Suomen Kuurosokeat ry

 

Harjoittelijat

Yhdistys ottaa järjestötoimintaan harjoittelijoiksi ensisijaisesti kuurosokeita harjoittelijoita. Kuntoutumis- ja asumispalveluihin voivat hakeutua harjoitteluun sosiaali- ja terveysalan opiskelijat.

Yhteyshenkilö:

Heli Virintie
palveluohjaaja
040 835 8389