Työ- ja harjoittelupaikat

 

Viestinnän asiantuntija/päätoimittaja

 

Viestinnän asiantuntijana/päätoimittajana suunnittelet, toteutat ja kehität järjestömme viestintää yhdessä toimittajan kanssa. Työtehtäviin kuuluu muun muassa kuurosokeudesta ja järjestöstä tiedottaminen suurelle yleisölle, Tuntosarvi-lehden päätoimittaminen, kuurosokeille tiedottaminen sekä julkaisujen ja materiaalin suunnittelu ja tuottaminen. Vastaat yhdistyksen verkkosivujen teknisestä ylläpidosta ja kehittämisestä. Hallitset sosiaalisen median viestinnän työkaluna.

Tarjoamme haastavan ja monipuolisen työn osaavassa, kehittyvässä kuurosokeustyöhön sitoutuneessa organisaatiossa.

 

Edellytämme

– soveltuvaa tutkintoa, esimerkiksi toimittaja / tiedotusopin maisteri

– julkaisujärjestelmien erinomaista hallintaa (esimerkiksi Joomla, WordPress)

– taitto-, kuvankäsittely- ja mediatuotanto-ohjelmien hyvää hallintaa (esimerkiksi Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Premiere)

– yhteistyökykyä ja hyviä vuorovaikutustaitoja

– hyvää kirjallista ja suullista ilmaisu- sekä kielitaitoa (suomi, ruotsi, englanti, suomalainen viittomakieli tai valmius oppia viittomakieltä)

– hyvää koordinointitaitoa

– matkustusvalmiutta

 

Arvostamme

-kolmannen sektorin ja/tai sosiaalialan työkokemusta

-viittomakielen taito tai halu opiskella kieltä

-kokemus erilaisista kommunikaatiotavoista

-IMS-toimintajärjestelmän hallintaa

 

Tarjoamme:

-itsenäisen työn mielenkiintoisessa työyhteisössä

-monipuolisen kommunikaatioympäristön

-koulutusta ja ohjausta kuurosokeiden ja viittomakielisten asiakkaiden kohtaamiseen ja heidän kanssaan työskentelyyn

-viittomakielen opetusta

-mahdollisuuden kehittää ja haastaa itseään

 

Toimipaikkasi sijaitsee Tampereen Hervannassa, Kuurosokeiden Toimintakeskuksessa. Työ alkaa 1.2.2022 tai sopimuksen mukaan.

Työaika on 60 % -100% kokonaistyöajasta 37,5 tuntia/vko tehtävänkuvasta riippuen.

Tehtävä voi sisältää satunnaisesti ilta- ja viikonlopputöitä.

 

Lähetä hakemukset CV:llä varustettuna 6.1.2022 klo 23.00 mennessä sähköpostitse: rekry@kuurosokeat.fi. Sähköpostin otsikko: Viestinnän asiantuntija. Tehtävä voidaan täyttää heti sopivan hakijan löydyttyä.

Lisätietoja antavat:

toiminnanjohtaja Risto Hoikkanen puh. 040 566 1371 to 30.12. klo 12-14 ja ke 5.1.2022

 

Johdon sihteeri

 

Tehtävässä valmistelet ja koordinoit erilaisiin kokouksiin sekä tapaamisiin tarvittavan kokousaineiston, aikatauluttamisen, käytännön järjestelyt sekä selvität pyydettyjä tausta- ja lisätietoja. Valmistelet ja tuotat kokousten asialistoja, muistioita ja pöytäkirjoja, sekä huolehdit niiden oikea-aikaisesta jakelusta, sähköisestä arkistoinnista ja sovittujen asioiden käynnistämisestä. Toimit yhdistyksen hallituksen ja johdon sihteerinä huolehtien aktiivisesti tarvittavista järjestelyistä ja asioinnista sekä kansainvälisten yhteyksien hoitamisesta.

Odotamme sinulta soveltuvaa koulutusta, esimerkiksi johdon sihteeri, tradenomi tai muu soveltuva koulutus. Lisäksi edellytämme erinomaista kirjallista suomen kielen taitoa sekä hyvää englannin kielen taitoa. Onnistuakseni tehtävässä tarvitset hyviä vuorovaikutustaitoja, yhteistyö- ja organisointikykyä ja käytät sujuvasti tavallisimpia toimisto-ohjelmia. Sinut tunnetaan positiivisesta, ja työhön tarttuvasta asenteestasi sekä oma-aloitteisesta työskentelyotteestasi.

Työaika on 60 % -100% kokonaistyöajasta 37,5 tuntia/vko tehtävänkuvasta riippuen.

Tehtävä voi sisältää satunnaisesti ilta- ja viikonlopputöitä.

 

Katsomme eduksi:

-kokemus sihteerin tehtävistä

-hyvä ruotsin kielitaito

-viittomakielen taito tai halu opiskella kieltä

-kokemus erilaisista kommunikaatiotavoista

 

Tarjoamme:

-mielenkiintoisen työyhteisön

-monipuolisen kommunikaatioympäristön

-koulutusta ja ohjausta kuurosokeiden ja viittomakielisten asiakkaiden kohtaamiseen ja heidän kanssaan työskentelyyn

-viittomakielen opetusta

-mahdollisuuden kehittää ja haastaa itseään

 

Lähetä hakemukset CV:llä varustettuna 6.1.2022 klo 15 mennessä sähköpostitse: rekry@kuurosokeat.fi. Tehtävä voidaan täyttää heti sopivan hakijan löydyttyä.

Lisätietoja antavat:

toiminnanjohtaja Risto Hoikkanen puh. 040 566 1371 to 30.12. klo 12-14 ja ke 5.1.2022

 

Kurssisuunnittelija/-ohjaaja

 

Haemme KURSSISUUNNITTELIJAA/- OHJAAJAA

suunnittelemaan ja toteuttamaan Stea avusteisia kursseja ja tapahtumia.

Suomen Kuurosokeat ry on kuurosokeiden ja kuulonäkövammaisten perustama valtakunnallinen yhdistys. joka valvoo heidän oikeuksiaan, tuottaa heille palveluita, toimii kuurosokeusalan asiantuntijana ja järjestää yhteistä toimintaa. Keskustoimistomme sijaitsee Tampereella.

Suomen Kuurosokeat ry:n tuottaa kuurosokeille ja kuulonäkövammaisille vertaistuellista ryhmämuotoisia kursseja ja tapahtumia. Toiminnan sisältö ja tavoitteet luodaan asiakkaiden omien tarpeiden ja elämäntilanteen mukaan. Toimintaan voi sisältyä mm. kommunikaatioon, arjessa selviytymiseen, näönkäyttöön, liikkumistaitoon ja opastukseen sekä kuuloon liittyviä asioita.

Kurssisuunnittelija huolehtii yhdistyksen tuottamien kurssien ja tapahtumien suunnittelusta, markkinoinnista, hakemusten käsittelystä ja kurssien käytännön toteuttamisesta yhdessä muiden työntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa. Kursseja sekä tapahtumia järjestetään eri puolella Suomea ja osittain omissa toimitiloissa Tampereella. Kurssisuunnittelijan työpiste sijaitsee Tampereella Kuurosokeiden Toimintakeskuksessa.

Palkkauksessa noudatamme Sosiaalialan järjestöjä koskevan työehtosopimuksen mukaista palkkausjärjestelmää (vaativuusryhmä 5 + mahdolliset henkilökohtaiset palkanosat).

Työaika on 37,5 tuntia viikko ja tarvittaessa neuvoteltavissa 80-100% sopimuksen mukaiseksi.

 

Edellytämme:

 • soveltuvaa sosiaalialan koulutusta (esim. sosionomi amk tai kuntoutuksenohjaaja amk)
 • kykyä itsenäiseen työskentelyyn
 • hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä tiimityöskentelyyn
 • positiivista asennetta erilaisia työtehtäviä kohtaan

Arvostamme:

 • kokemusta erityisryhmien ohjaamisesta ja toiminnan suunnittelusta
 • viittomakielen taitoa tai sitoutumista sen oppimiseen
 • kokemusta ryhmien vetämisestä

Tarjoamme:

 • mielenkiintoisen ja turvallisen työskentely-ympäristön
 • erilaisen kommunikaatioympäristön
 • koulutusta ja ohjausta kuurosokeiden, kuulonäkövammaisten ja viittomakielisten asiakkaiden kohtaamiseen
 • viittomakielen opetusta
 • mahdollisuuden kehittää ja haastaa itseään

 

Lähetä hakemukset CV:llä varustettuna 6.1.2022 klo 23:00 mennessä sähköpostitse: taru.kaaja@kuurosokeat.fi

Tehtävä voidaan täyttää heti sopivan hakijan löydyttyä.

Lisätietoja antavat: aluepalvelupäällikkö Taru Kaaja puh. 040 183 1618 seuraavina soittoaikoina 27.12.2021 klo 15- 16 tai 30.12.2021 klo 15-16

 

Lähihoitaja

 

Ovatko ikäihmiset lähellä sydäntäsi? Olisitko kiinnostunut tutustumaan erilaiseen ikääntyneiden ryhmään?

Ryhmäkoti Leijon-tupa on osa Suomen Kuurosokeat ry asumisen palveluja. Leijon-tuvassa asuu vakituisesti 10 asukasta, jotka tarvitsevat paljon tukea selvitäkseen päivittäisistä toimistaan. Ryhmäkodissa on yksi intervalliasumiseen tarkoitettu huone.

Toimipisteemme on Tampereen Hervannassa. Alueella on myös 27 palveluasuntoa, joissa on oma henkilökunta. Muita toimintojamme ovat Pirkanmaan alueelle viittomakielistä kotipalvelua tuottava Kotipolku sekä 8-paikkainen kuntoutusyksikkömme.

Asukkaat käyttävät liikkumisen apuvälineitä ja heitä avustamassa on aina riittävä määrä hoitajia. Kommunikaatio sujuu puheella, viittomakielellä tai muilla vaihtoehtoisilla kommunikaatiomenetelmillä.

 

Etsimme Leijon-tuvan rentoon työyhteisöön

LÄHIHOITAJAA toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen

Tehtävään valittu voi olla valmis lähihoitaja tai loppuvaiheen opiskelija. Mahdollistamme myös lähihoitajan opinnot oppisopimuksella.

Olet asiakaslähtöinen hoitaja, ehkä jo kokeneempi konkari tai vasta-alkaja. Tietokoneen käyttö ei pelota sinua. Omaat kohtuullisen suomen kielen kirjallisen ja suullisen taidon. Olet valmis opiskelemaan viittomakieltä ja muita kommunikaatiomenetelmiä. Sinulla on voimassa oleva EA1, hygieniapassi sekä tartuntatautilain 48§ mukainen rokotesuoja työsuhteen alkaessa.

Tule työskentelemään turvalliseen, rauhalliseen työympäristöön. Työnantajan etuuksia ovat mm. vuosittainen ePassi, yhdistyksen edullisen loma-asunnon käyttöoikeus ja lounasetu työpaikalla ruokailtaessa. Työnantaja mahdollistaa viittomakielen opiskelun.

Oheisestä linkistä pääset tutustumaan esittelyvideoon.

Paikka voidaan täyttää sopivan hakijan löytyessä jo ennen hakuajan päättymistä.

 

Lähetä hakemukset CV:llä varustettuna 31.1.2021 klo 15.00 mennessä sähköpostitse: rekry@kuurosokeat.fi.

Lisätietoja antavat: palveluesimies Tanja Ahonen, 040 702 661 tai toiminnanjohtaja Risto Hoikkanen puh. 040 566 1371

Suomen Kuurosokeat ry on vuonna 1971 perustettu kuurosokeiden ja vaikeasti kuulonäkövammaisten oikeuksien valvonnan-, vertais-, palvelu- ja asiantuntijaorganisaatio. Yhdistyksen jäseninä on kuurosokeita ja heidän omaisiaan. Yhdistyksen toiminta jakautuu STEA-rahoitteiseen järjestö- ja palvelutoimintaan sekä kunnille ja Kelalle myytäviin kuntoutumis- ja asumispalveluihin.

 

Harjoittelijat

 

Yhdistys ottaa järjestötoimintaan harjoittelijoiksi ensisijaisesti kuurosokeita harjoittelijoita. Kuntoutumis- ja asumispalveluihin voivat hakeutua harjoitteluun sosiaali- ja terveysalan opiskelijat.

Yhteyshenkilö:

Heli Virintie
palveluohjaaja
040 835 8389