Valtakirjamenettely kokouksissa

Suomen Kuurosokeat ry:n kevät- ja syyskokouksissa voi käyttää myös valtakirjaa.  Äänivaltainen yhdistyksen jäsen voi antaa valtakirjan äänivaltaiselle yhdistyksen jäsenelle (asiamies). Suositeltavaa on, että valtakirjat toimitetaan Suomen Kuurosokeat ry:n Keskustoimistoon noin kaksi viikkoa ennen yhdistyksen kokousta. Syy tähän suositukseen on se, että työntekijät osaavat varata riittävästi ylimääräisiä äänestyslippuja. Valtakirjan voi toimittaa myös suoraan valtuutetulle.

Valtakirjan voi antaa myös kokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä. Valtakirjaa käyttävälle äänivaltaiselle jäsenelle annetaan toiset äänestysliput ja lappu, jota näytetään ääntenlaskijoille heidän kerätessään äänestyslippuja.

Valtakirja on aina kokouskohtainen. Äänivaltaisella jäsenellä on oikeus yhteen valtakirjaan kokousta kohden.

Vapaamuotoiseen valtakirjaan tulee kirjata seuraavat tiedot:

– Kuka valtuuttaa

– Kenet valtuutetaan

– kokous, jota valtuutus koskee

– Päiväys ja allekirjoitus

Ladattavat valtakirjapohjat löytyvät Jäseneksi-sivuilta.

Kuvituskuvassa opaskoira vuoden 2019 syyskokouksessa Oulussa.