Yhdistyksen kevätkokous käytiin poikkeusjärjestelyin

 

Suomen Kuurosokeat ry:n sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin 26.9. Kuurosokeiden Toimintakeskuksella, Tampereella. Alun perin kokous oli tarkoitus pitää keväällä, mutta koronatilanteen vuoksi se siirrettiin syksylle.

Kokouksen avaamisen jälkeen jaettiin huomionosoitukset. Näkövammaisten liiton hopeisen ansiomerkin saivat Tuija Helleharju, Markku Helenius ja Seppo Tero. Pronssisen ansiomerkin saivat Paula Laht ja Sari Pirinen. Vuoden kulttuurihenkilö 2020 on Russ Palmer. Ulla Kungas kutsuttiin yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi.

Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Tuula Hartikainen. Kokouksessa oli nimenhuudossa läsnä 29 äänivaltaista jäsentä ja kolme jäsentä valtakirjalla sekä kolme omaisjäsentä, joilla ei ole äänioikeutta. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sanna Paasonen. Lisäksi valittiin sihteeri ja ääntenlaskijat sekä pöytäkirjantarkastajat.
Hallituksen vuosikertomus 2019 hyväksyttiin muutoksitta. Tilinpäätös vahvistettiin sekä tili- ja vastuuvapaus myönnettiin asianomaisille.

Uusi organisaatiorakenne merkittiin tiedoksi. Organisaatiossa ylimpänä on vuosikokous ja hallitus, joiden alla on toiminnanjohtaja. Yhdistyksessä on vuodesta 2021 lähtien toiminnanjohtaja, joka vastaa koko yhdistyksen operatiivisesta toiminnasta. Hänen vastuualueenaan on järjestötoiminta sekä kuntoutumis- ja asumispalvelut. Palvelujohtaja Risto Hoikkanen aloittaa viiden vuoden määräaikaisena toiminnanjohtajana 1.1.2021.

Koko yhdistyksen johtoryhmän alla on rinnakkain järjestötoiminta ja kuntoutumis- ja asumispalvelut. Järjestötoimintaa ovat jäsen- ja järjestöpalvelut, aluepalvelut, voimavaroja vahvistava toiminta ja sopeutumisvalmennus, kommunikaatiopalvelut ja ICT-palvelut. Kuntoutumis- ja asumispalveluita ovat asumisen- ja kuntoutumispalvelut sekä täysihoito. Alimmaisena organisaatiorakenteessa on tukitoiminnot, joihin kuuluu talous- ja henkilöstöhallinto, viestintä ja sisäinen ICT-tuki.

Kokous järjestettiin poikkeusoloissa, ja se näkyi käytännön järjestelyissä. Osallistujille annettiin maskeja ja käsidesiä löytyi useista paikoista. Järjestäjät muistuttivat turvaväleistä ja käsihygieniasta. Lähes kaikilla oli käytössä maski tai visiiri, mikä osaltaan mahdollisti turvallisen osallistumisen.

Valtakirjamenettely oli ensimmäistä kertaa käytössä tässä kevätkokouksessa.

Jäsenillä oli myös ensimmäistä kertaa mahdollisuus seurata kokousta etänä Microsoft Teamsin välityksellä. Enimmillään kokousta seurasi etänä 16 jäsentä. Kokoustilasta välitettiin ääntä ja kuvaa.

Kuva: Jaakko Evonen