Jäsenhankintakampanja käynnissä

Vielä ehtii osallistua jäsenhankintakampanjaan. Kampanjassa eniten uusia jäseniä Suomen Kuurosokeat ry:lle hankkinut jäsen voi voittaa ravintolalahjakortin. Yhdistykseen voi hakea varsinaiseksi jäseneksi tai omaisjäseneksi.

Suomen Kuurosokeat ry käynnisti vuoden kestävän jäsenhankintakampanjan halmikuun alussa 1.2.2020. Vuoden kestävä kampanja päättyy 31.1.2021.

Tavoitteena on, että nykyiset jäsenet pyrkivät hankkimaan mahdollisimman monta uutta jäsentä yhdistykselle.  Kampanjan jälkeen eniten jäseniä saanut henkilö palkitaan 50 euron ravintolalahjakortilla. Uusien jäsenten kesken arvotaan pieni yllätys. Palkitut julkaistaan kevätkokouksen yhteydessä 2021.

Jäsen voi osallistua kevät- ja syyskokoukseen

Yhdistykseen voi hakea varsinaiseksi jäseneksi tai omaisjäseneksi. 

Suomen Kuurosokeat ry:n varsinaiseksi jäseneksi voivat hakea kuulonäkövammaiset henkilöt. Näön haitta-asteen tulee olla vähintään 50 prosenttia ilman näön apuvälineitä ja kuulon kynnystason tulee olla 40 desibeliä tai enemmän ilman kuulon apuvälineitä. Alle 18-vuotiaiden kohdalla voidaan joustaa edellä mainituista rajoista.

Jäsenet saavat jäsenkirjeen kaksi kertaa vuodessa, ja he voivat osallistua järjestön kokouksiin. Jäsenenä voi päättää yhdistyksen asioista ja äänestää hallituksen jäseniä vuosikokouksissa. Lisäksi Tuntosarvi-lehti on ilmainen jäsenille.

Jäseneksi haetaan täyttämällä jäsenhakemus. Hakijaa pyydetään kirjoittamaan jäsenhakemukseen sen henkilön nimi, joka sai hänet hakemaan jäsenyyttä. Hakemukseen tarvitaan liitteeksi lääkärintodistus kuulo- ja näkövammasta ja lausunto palveluasiantuntijalta tai kuntoutusohjaajalta. Yhdistyksen hallitus päättää uusien jäsenten hyväksymisestä.

Omaisjäseneksi voi päästä varsinaisen jäsenen avio- tai avopuoliso tai lähiomainen. Omaisjäseneksi pyrkivän on tehtävä hallitukselle kirjallinen hakemus ja selvitettävä samalla suhteensa varsinaiseen jäseneen. Yhdistykseen voi kuulua kerrallaan yksi omaisjäsen varsinaista jäsentä kohden.

Lisätietoja jäsenyydestä.