Aikuiset: vaativa moniammatillinen yksilökuntoutus

 

Kuntoutumispalvelut toteuttaa Kelan rahoituksella vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta. Kuntoutustyöntekijöillämme on laaja-alainen erityisosaaminen kuulonäkövammaisten kuntoutuksesta. Kuntoutuminen on tarkoitettu eri-ikäisille syntymästään kuulonäkövammaisille, vastavammautuneille että jo pidempään kuulonäkövammaisina eläneille.

Sisältö ja tavoitteet

Kuntoutuksen tavoitteena on turvata ja parantaa kuntoutujan työ- ja toimintakykyä, jotta hänellä on valmiuksia toimia elinympäristössään mahdollisimman täysipainoisesti. Tavoitteiden asettamisessa otetaan huomioon kuntoutujan kuntoutussuunnitelma, yksilöllinen elämäntilanne ja sen muutokset sekä hänen voimavaransa.

Kuntoutuksen sisältö perustuu kuntoutussuunnitelmaan, ennakkokyselyyn sekä alkuvaiheen haastatteluihin ja arviointeihin. Kuntoutujan kanssa harjoitellaan ja opetellaan taitoja, joita hyödyntäen ja soveltaen hän voi itse tai lähiverkoston aktiivisella tuella vaikuttaa omaan toimintakykyynsä.

Kuntoutusjakso voi sisältää mm. kommunikaatioon, arjessa selviytymiseen, liikkumistaitoon ja opastukseen liittyviä asioita sekä tietokoneeseen ja matkapuhelimeen liitettävien apuvälineiden ja ohjelmien käytön harjoituksia. Kuntoutujan kanssa etsitään hänelle sopivia fyysistä kuntoa ja hyvinvointia ylläpitäviä ja lisääviä harjoituksia

Aikuisten kuulonäkövammaisten kuntoutusta toteutetaan Kuurosokeiden Toimintakeskuksessa.

Hakeminen

Vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen voit hakea, jos

– olet alle 65-vuotias
– et ole julkisessa laitoshoidossa
– sinulla on vammojesi vuoksi rajoitteita suoriutumisessa tai osallistumisessa, ja tästä aiheutuu huomattavaa arjen haittaa
– kuntoutukselle on tavoite, ja kuntoutuksen tarve ja hyöty on perusteltavissa.

Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta haetaan Kelan lomakkeella KU 104. Liitteeksi tarvitaan voimassa oleva julkisen terveydenhuollon laatima kuntoutussuunnitelma tai lääkärin B-lausunto. Omaisen osallistuminen tulee perustella kuntoutussuunnitelmassa.

Lisätietoja

Lisätietoja ladattavassa tuotekortissa (PDF): Yksilökuntoutus aikuiset tuotekortti