Pikaviestit

Haptiisit, hapteemit ja sosiaaliset pikaviestit

 

Haptiisit ovat kosketuksella annettavia viestejä. Ne jaetaan eri ryhmiin, kuten kasvojen ilmeiden ja käyttäytymisen kuvailuun, tunneilmaisuihin, liikkumisen aikana jaettuihin viesteihin, harrastusten kuvailuun, keholle piirtämiseen ja sosiaalisiin pikaviesteihin. Hapteemit ovat haptiisien kieliopillisia elementtejä.

Haptiisien ja hapteemien luokittelu perustuu Lahtisen (2008) väitöskirjatyöhön.

Pikaviestejä lisätään myöhemmin tälle sivulle.