Aikuiset: vaativa moniammatillinen yksilökuntoutus

 

Sisältö ja tavoitteet

Kuntoutuksen tavoitteena on turvata ja parantaa kuntoutujan työ- ja toimintakykyä. Kuntoutuja omaksuu tietoa ja oppii keinoja, joilla saa arkensa sujuvaksi. Kuntoutuja saa valmiuksia toimia elämässään mahdollisimman itsenäisesti. Moniammatillinen kuntoutustiimi tukee kuntoutujaa tavoitteiden saavuttamisessa.

Kuntoutus perustuu kuntoutussuunnitelmaan, ennakkokyselyyn sekä alkuvaiheen haastatteluihin ja arviointeihin. Kuntoutusjakso voi sisältää mm. aistien käyttöön, kommunikaatioon, arjessa selviytymiseen ja itsenäiseen liikkumiseen liittyviä asioita sekä tietokoneeseen ja matkapuhelimeen liitettävien apuvälineiden ja ohjelmien käytön harjoituksia. Kuntoutuja harjoittelee kuntoutuksessa oppimiaan asioita kotona lähipiirinsä tukemana.

Myös aistimonivammainen henkilö voi hyötyä kaksoisaistivammakuntoutuksesta. Usein moniaistivammaisilla henkilöillä on vamma tai sairaus, esim. CP-vamma, kehitysvamma tai Downin oireyhtymä, jolloin kuulonäkövammaisuus saattaa jäädä huomioimatta. Kaksoisaistivammakuntoutus tukee arjen toimintojen sujuvuutta, osallisuutta, sekä kommunikaatiota ja vuorovaikutusta.

KU104_mallilomake_aikuiset (ladattava PDF-tiedosto)

Hakeminen

Hakemus tehdään Kelan lomakkeella KU 104. Liitteeksi tarvitaan kuntoutujan hoidosta vastaavassa julkisen terveydenhuollon yksikössä laadittu kuntoutussuunnitelma tai lääkärin B-lausunto.

Yhteystiedot:

Hanna Tenhunen
palveluesimies
0400 965 671
hanna.tenhunen(at)kuurosokeat.fi
kuntoutus(at)kuurosokeat.fi

Lisätietoja myös ladattavassa tuotekortissa (PDF): yksilökuntoutus_tuotekortti