Suomen Kuurosokeat ry

 

Suomen Kuurosokeat ry valvoo kuurosokeiden ja vaikeasti kuulonäkövammaisten oikeuksia, tuottaa heille palveluita, toimii kuurosokeusalan asiantuntijana ja järjestää yhteistä toimintaa.

Yhdistys on Suomen ainoa kuurosokeusalan valtakunnallinen järjestö. Sen tarkoituksena on vähentää kuurosokeille ja heidän perheilleen vammasta aiheutuvia haittoja, ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää kuurosokeiden yhdenvertaisuutta ja osallisuutta.

Suomen Kuurosokeat tarjoaa palveluita kaikille kuurosokeille ja vaikeasti kuulonäkövammaisille. Palveluiden piirissä oli vuonna 2019 noin 940 kuurosokeaa. Jäseniä yhdistyksellä on noin 440.